Privatøkonomi

Beskatning af kursgevinster efter bitcoin-salg fører til retssager

På trods af bitcoins historisk korte levetid har beskatningen ved salg af bitcoins affødt adskillige skattesager. Den skatteretlige historik viser da også betydelige vanskeligheder med at indpasse bitcoins i et regelsæt født i 1903. Ved en ny landsretsdom er nu også inddraget en aldrende, meget speciel skatteretlig konstruktion som grundlag for beskatning af bitcoins.

De danske skatteregler er fortsat baseret på nogle - i princippet enkle - grundregler fra 1903. Skattereglerne er siden udvidet til et yderst kompliceret regelsæt med utallige særregler på utallige delområder. Eksempelvis gælder der særskilt lovgivning om beskatning vedrørende gevinst og tab for fast ejendom, aktier og fordringer som tre aktivtyper af meget stor økonomisk betydning.

Foreligger der ingen særregler, gælder de grundlæggende regler fra 1903...

Læs også
Top job