Se oversigten: Her får boligejerne 35.000 kr. i skattefri rentegevinst

Statens renteregning for boligskatten er blevet mere end dobbelt så høj som forventet.

Boligejere i Odsherred har udsigt til at få godt 35.000 kr. tilbage i boligskat. Men der er en stor risiko for, at de mange sommerhusejere i kommunen først får en vurdering, efter at boligskattereformen er trådt i kraft i 2024. Arkivfoto: Simon Fals Arkivfoto: Simon Fals

Boligejerne i Odsherred har ekstra god grund til at glæde sig over de konstante forsinkelser af den nye boligskattereform.

Det ligger nu klart, at ingen boligejere når at få boligskat tilbage i år. Det betyder, at de pågældende igen får en ekstra skattefri renteindtægt på 6,2 pct. Dermed har en gennemsnitlig boligejer i Odsherred udsigt til at få 35.312 kr. tilbage.

Hvis udbetalingerne skubbes yderligere et år, skal boligejerne i kommunen have ca. 38.000 kr. tilbage.

De udgør en lille del af de 715.000 boligejere, som siden 2011 har betalt for meget i boligskatter. Da beslutningen om et nyt boligskattesystem blev truffet i 2017, vurderede skattemyndighederne, at der ”kun” skulle tilbagebetales ca. 8 mia. kr.

På grund af de mange forsinkelser er regningen nu næsten fordoblet, og den kan blive endnu større.

Reglerne bag den rekordhøje rente
  • 715.000 boligejere skal have ca. 14 mia. kr. tilbage, fordi de har betalt for meget i boligskatter i perioden 2011-2020.
  • De får 6,2 pct. i rente skattefrit af det skyldige beløb.
  • Det beskrives sådan i lov om i Lov om ændring af Ejendomsvurderingsloven fra 2018 (forkortet): »Det foreslås, at Ejendomsvurderingsloven ændres, så der skal ske forrentning af beløb fra tilbagebetalingsordningen - dvs. skematisk med 6,2 pct. per år i alle år.«

Indtil videre har kun 1.700 boligejere fået at vide, hvad de kan få tilbage. De når ikke at få pengene i 2021. De har derfor udsigt til også at få en rente på 6,2 pct. skattefrit.

Så stor en rentesats skal staten betale hvert år. For boligejere med god økonomi er det en fantastisk forretning. Til gengæld får boligejere med presset økonomi ingen hjælp fra skattemyndighederne.

I denne uge kom det frem under et lukket møde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, at der indtil nu kun er sendt 27.000 vurderinger ud. Målet er 50.000 inden jul.

Mange boligejere vil ikke kunne få en vurdering, inden reformen træder i kraft i 2024. Det gælder de såkaldt ”særligt komplicerede ejerboligsegmenter”. Til den kategori hører bl.a. sommerhuse

Behandlingen af deres vurderinger vil først blive påbegyndt i andet halvår 2023. I foråret 2022 sendes der vurderinger og tilbagebetalingstilbud til ca. 100.000 boligejere. I andet halvår får yderligere 700.000 en vurdering.

Det betyder, at ca. 1 mio. boliger tidligst får en vurdering i 2023.

Læs også
Top job