Privatøkonomi

Ny afgørelse om beskatning af personer, der deltager i partnerselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber

Selskabsdeltagere i transparente selskaber, dvs. partnerselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber mv., har siden 2017 været omfattet af særlige skatteregler og skattepraksis herom. En praksis, der måske er lempet senest med en afgørelse fra Landsskatteretten.


Med valg af selskabsform fastlægges de juridiske rammer for drift af en erhvervsvirksomhed. Ved valget indgår en række faktorer, hvor de to nok mest fremtrædende er selskabsdeltagerens hæftelse og de skattemæssige forhold...

Læs også
Top job