Privatøkonomi

Skal man betale skat ved salg af vin fra en privat vinsamling?

På et opslag på Linkedin den 28. december 2021 blev der omtalt en afgørelse truffet af Landsskatteretten den 22. juni 2021. Ved Landsskatterettens afgørelse var en skatteyder blevet beskattet af fortjeneste ved salg af en del af en vinsamling, som efter skatteyderens opfattelse var en privat samling.

Opslaget på Linkedin vakte betydelig opsigt. Det ville være en nydannelse i dansk ret, hvis fortjeneste ved salg af private ejendele skulle beskattes. Udgangspunktet har således gennem de seneste mere end 100 år været det modsatte – nemlig at fortjeneste og tab ved salg af private aktiver ikke indgår i indkomstopgørelsen.

Det kan ikke udelukkes, at personer, der gennem årene har samlet en større, privat vinsamling nu overvejer at fremme forbruget, således at man undgår en beskatning ved generationsskifte. Jeg er dog ret sikker på, at det ikke går så galt...

Læs også
Top job