Privatøkonomi

Beskatning ved arbejdsudleje – arbejde på en planteskole

Højesteret konkluderede i en dom fra november 2021, at en planteskoles brug af udenlandske specialister til podning af bl.a. roser skulle anses som arbejdsudleje - og altså ikke køb af specialistbistand hos en udenlandsk virksomhed. Planteskoleejeren skulle derfor indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de udenlandske specialisters løn for arbejde i forbindelse med podningen, selv om specialisterne var ansat ved og blev aflønnet af den udenlandske virksomhed.

Hvis en udenlandsk entreprenør påtager sig en opgave i Danmark og udfører denne opgave med egne medarbejdere, bliver disse medarbejdere aflønnet af den udenlandske entreprenør og skal som udgangspunkt ikke svare skat i Danmark. Her er der tale om en entrepriseaftale.

Er der derimod tale om arbejdsudleje, hvor en udenlandsk virksomhed stiller arbejdskraft til rådighed for en dansk arbejdsgiver, og det udførte arbejde udføres som en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde, skal den danske arbejdsgiver indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af den udlejede medarbejders løn for at udføre arbejdet. ..

Læs også
Top job