Privatøkonomi

Her er datoerne, hvis du vil undgå skattesmæk

Det kan betale sig at kende sin skattekalender. Omkostningerne ved restskat er høje.

Årsopgørelsen fra Skat er sendt ud. Men der er stadig mange ting at gøre - også for at få den ændret. Tegning: Niels Bo Bojesen  Tegning: Niels Bo Bojesen

Mange danskere roder rundt i datoerne for, hvornår de skal indberette og betale skat. Men det kan betale sig at kende både reglerne og datoerne. Her følger en skattekalender for 2017:

13. marts: Årsopgørelsen for 2016 er klar. Den kan ses i skattemappen på skat.dk, og du kan nu indtaste oplysninger og ændringer til den. Ændrer du din årsopgørelse via TastSelv, kan du med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat. Taster du oplysningerne inden 30. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse.

3, april: Ejendomsvurdering: Alle ejendomme vil blive vurderet i 2017 med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem.

11. april og frem: Skat sætter overskydende skat op til 100.000 kr. ind på din Nemkonto den 11. april 2017. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid. Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger Skat din overskydende skat på at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, vil udbetalingen tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2017.

15. april -24.  april: Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke omfattet af digital post.

1. maj: Frist for årsopgørelsen: For alm. selvangivelser er 1. maj sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2016. Frist for udvidet selvangivelse er 3. juli.

11. maj: Genoptagelse af årsopgørelse: Fra d. 11. maj er det muligt at få genoptaget årsopgørelsen for 2016 for de borger der har selvangivelsesfrist den 1. maj. Har du glemt en oplysning kan du oplyse den via tastselv. Du skal dog indtaste en begrundelse.

3. juli: Har du stadig ubetalt restskat for 2016, er det sidste frist for at indbetale, hvis du vil undgå et procenttillæg på din restskat på 4,0 pct., som ikke er fradragsberettiget. Sidste frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligtige, selvangivelse for udenlandsk indkomst og selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst. Sidste frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter. Personer, der er gift med en skatteyder, der er omfattet af en af disse selvangivelser, har også selv frist 3. juli.

1. september: Forskudsopgørelsen på papir: Ønsker du at modtage forskudsopgørelsen for 2018 på papir, skal du bestille det senest den 1. september - enten via TastSelv-telefon: 72 22 18 18 eller via den slip, du har fået sammen med forskudsopgørelsen for 2017.

20. august, 20. september og 20. oktober: Restskat: Hvis du har restskat for 2016, og du ikke indbetaler den via frivillig indbetaling inden d. 3. juli 2017, vil den del af skatten, der overstiger kr. 19.600 plus procenttillæg på 4,0 pct. blive opkrævet i tre rater med disse indbetalingsdatoer. Restbeløbet indregnes i den kommende forskudsskat. F.eks. indregnes restskat for 2016 i forskudsskatten for 2018.

November: Forskudsopgørelsen for 2018 dannes og kan ses i din skattemappe på TastSelv fra midten af november. De, der har valgt at få den på papir inden 1. september 2017, vil modtage den med posten i løbet af november.

December: Forskud 2018: Til og med 31. december kan du ændre forskudsopgørelsen for 2017 via TastSelv - på internet eller telefon.

31. december: Sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat for 2016, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg. Sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2016. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.

Kilde: Skat og SkatteInform

Læs også