Privatøkonomi
0

Seniorerne øger deres dominans blandt private investorer

Pengestærke investorer over 60 år har på få år øget deres andel af den privatejede børsformue kraftigt. Udviklingen kan fortsætte, vurderer en fremtidsforsker.

Ældre investorer har altid fyldt godt op ved generalforsamlingerne som her hos Vestas, men nu vokser deres andel af den private børsformue hurtigt. Foto: Casper Dalhoff

De ældste investorer sætter sig tungt på den danske børs. Siden januar 2010 har private investorer over 60 år øget deres andel af både privatejede børsnoterede aktier, obligationer og investeringsbeviser på Nasdaq København.

De er gået fra at sidde på 62,82 til 67,32 pct. af værdien af samtlige privateejede værdipapirer og har især øget andelen af aktieformuen kraftigt fra 56 til 64 pct.

Det viser VP's formuetal
  • VP Investor Services' tal viser, hvordan private investorers børsformuer har udviklet sig siden den 1. januar 2010 fordelt på aldersklasser.
  • I tallene indgår aktier, obligationer og investeringsbeviser noteret på børsen Nasdaq Købnhavn.
  • Unoterede investeringer og investeringer i udenlandske papirer indgår derfor ikke i tallene.
  • Ud fra tallene kan ikke ses, om der er blevet flere eller færre investorer i de enkelte aldersgrupper, men en specialkørsel foretaget af VP for Investeringsfondsbranchen viser, at der er blevet markant flere ældre investorer i investeringsbeviser i perioden.

»Noget kunne tyde på, at ældre har øget deres opsparing mere end yngre gennem det senere par år. Måske er ældre i endnu højere grad end yngre påvirket af diskussionen om stigende levealder og sparer derfor relativt mere op,« siger professor Jesper Rangvid, CBS.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Fremforsk, vurderer, at det er de store pensionsopsparinger, der slår igennem.

»Seniorernes formue vokser langt hurtigere end de unges. I dag får pensionister i gennemsnit udbetalt 70 pct. mere fra pensionsopsparingen end for 15 år siden. Mit bud er, at udbetalingerne om 10 år igen er øget 70-80 pct.,« siger Jesper Bo Jensen.

Måske er ældre i endnu højere grad end yngre påvirket af diskussionen om stigende levealder og sparer derfor relativt mere op.

Jesper Rangvid, professor, CBS

Satsningen har i den grad betalt sig betalt sig i en periode, hvor aktie- og obligationskurser er steget kraftigt. Nye tal fra VP Investor Services viser, at private investorer over 60 år siden januar 2010 har øget deres værdipapirformue med 66 pct. eller over 220 mia. kr. I samme periode er de 30-39 åriges børsformue vokset lidt over 11 pct. eller 2,4 mia. kr.

Danske Banks cheføkonom Las Olsen konstaterer, at der ganske vist er blevet flere ældre i perioden. 60+ udgør nu 25 pct. af befolkningen mod 23 pct. i 2010, men det forklarer langtfra stigningen.

Enorm formuegevinst
  • Ser man på de rene formuer, er de +60-åriges formue i danske børsnoterede værdipapirer siden den 1. januar 2010 vokset med over 220 mia. kr., svarende til 66 pct.
  • De 20-29-åriges formue er vokset med 52 pct. eller ca. 4 mia. kr.
  • De 50-59-åriges børsformue er vokset 44 mia. kr., svarende til 42 pct.
  • De 40-49-åriges børsformue er blevet 34 pct. eller 19 mia. kr. mere værd.
  • De 0-19 åriges formue er vokset ca. 2 mia. kr. eller 26 pct.
  • Mens de 30-39-åriges formue blot er vokset med 11 pct. eller godt 3 mia. kr. i perioden.

»De ældre er den gruppe, der har haft den største stigning i indkomst og formue de senere år. Flere og flere har en ordentlig pensionsopsparing, og der er også sket en stor stigning i, hvor længe vi er på arbejdsmarkedet. En del af den velstand viser sig som større andel af landets aktier og obligationer,« vurderer Las Olsen.

Alle andre aldersgrupper ejer en vigende del af den samlede børsformue. Faldet er størst for de unge familier på 30-39 år.

BRANCHENYT
Læs også