Privatøkonomi
0

Får du for lidt i rente af opsparingen? Betal din boliggæld

Det kan i mange tilfælde betale sig at indfri sit boliglån i utide.

Det er stort set umuligt at få forrentet sin opsparing uden risiko. Men det er alternativer.

Hvad gør man, når man har penge til overs, får 0 pct. i rente i banken og ikke vil løbe nogen risiko på finansmarkederne? Så høvler man gæld af. Det er i virkeligheden den bedste investering, lyder rådet fra den uvildige bankportal, Mybanker.

Og der kan både være tale om bankgæld og realkreditgæld. Mange boligejere er ikke klar over, at de kan indfri deres realkreditlån delvist, men det kan de mod et mindre gebyr.

Hvad er sparet er også tjent

Derfor kan man sammenligne indfrielse af gæld med opsparing:

Hvis man har en gæld på 100.000 kr. med en rente på 3 pct., betaler man 3.000 kr. om året i rente.

Indfrier man denne gæld, får man altså 3.000 kr. mere til forbrug eller opsparing. Det svarer til et afkast på 3 pct.

»Det er som regel en god investering at afdrage sin gæld i banken. Banklån med variabel rente kan oftest indfries helt eller delvist uden ekstra omkostninger. Hvis man ved, at man ikke skal bruge pengene igen lige med det samme, opnår man reelt udlånsrenten som afkast på de penge, man afdrager,« lyder det fra direktør i Mybanker, Morten Westergaard.

Et eksempel er andelsboliger. Her er renten typisk er omkring 4 pct.

»Man kan nærmest ikke købe obligationer i dag, der giver 4 pct. i rente, uden at man samtidig påtager sig en ikke ubetydelig risiko,« fastslår Morten Westergaard.

Bag alle realkreditlån ligger der obligationer, der handles på de finansielle markeder. De kan enten indfries eller købes på markedet. Det koster typisk et gebyr på 750 kr. til realkreditinstituttet.

Selv om renten er rekordlav, kan man ofte opnå en stor besparelse. Det skyldes, at bidragssatserne er skruet så højt op, at de i værste fald kan være op til 3 pct. Derfor er det også vigtigt at få genberegnet bidraget på lånene, hvis man indfrier dele af det, lyder rådet fra Mybanker.

Det er lettest at indfri fast forrentede lån. De kan indfries til kurs 100 til en termin. Der er typisk fire terminer om året: Den 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Indfrielse til kurs 100 skal ske med to måneders varsel til realkreditinstituttet.

Er kursen under 100, køber man blot obligationerne til dagskurs og betaler handelsomkostninger.

Det er mere indviklet at indfri flekslån. De kan kun indfries til kurs 100, når de skal refinansieres. Det vil sige, at et F5-lån kun kan indfries til kurs 100 hvert femte år. Indfrielse skal derfor altid ske til dagskurs.

Er den under 100, kan man risikere at komme til at betale skat af en eventuel kursgevinst. Er den over 100, betaler man bare overkursen.

Indfrielse af flekslån kræver grundige beregninger. Det er langt lettere at indfri banklån og fast forrentede realkreditlån.

BRANCHENYT
Læs også