Privatøkonomi

Banker scorer skjult millionbetaling på investeringsforeninger

Ejerbankerne bag Bankinvest har over de seneste to år fået 264 mio. kr. i udbytte fra Bankinvest. Jo flere af kundernes penge, bankerne har placeret i Bankinvest, desto større en del af ejerbetalingen har de fået.

Den blå pose penge er bankernes årlige ejerbetaling fra investeringsforeningen. Den kan blive større, hvis bankerne sender flere af kundernes penge over i deres egen investeringsforening. Pengepilen fra investeringsforeningen til kunden er det årlige afkast. Grafik: Anders Thykier

En lang række lokale og regionale pengeinstitutter får en usynlig betaling i millionklassen for at placere kundernes opsparing i investeringsforeningerne Bankinvest og Sparinvest. Det skyldes en for offentligheden skjult aftale, hvor bankerne får del i investeringsforeningens overskud efter devisen: Jo flere af kundernes penge banken placerer i investeringsforeningen, desto større andel får banken af overskuddet.

Sådan fungerer ejermodellen
 • Bankinvest og Sparinvest er investeringsforeninger, der udbyder investeringsfonde, som private kunder kan købe sig ind i.
 • Bag foreningerne er der holdingselskaber, som står for kapitalforvaltning og administration. Holdingselskaberne er ejet af banker og sparekasser.
 • Ejerandelen justeres løbende afhængigt af, hvor mange af kundernes penge, bankerne får placeret i investeringsforeningen. Hvis en bank øger salget, får den mulighed for at købe en større ejerandel.
 • En stor ejerandel kan være attraktiv, fordi holdingselskaberne forsøger at sende en stor del af overskuddet videre til ejerne. Jo større ejerandel, desto større andel af den samlede udbyttebetaling.
 • Banken har stor indflydelse på, om kundens penge bliver placeret i Bankinvest/Sparinvest eller i en af de mange andre investeringsforeninger på markedet, hvor banken ikke har udsigt til en ejerbetaling. Dels rådgiver bankerne om, hvor kunderne med fordel kan placere opsparingen. Dels har rigtig mange kunder lavet en fuldmagtsaftale, som giver banken frie tøjler til at placere pengene på kundens vegne.

I Forbrugerrådet Tænk er seniorøkonom Troels Holmberg rystet over modellen, som bankerne undlader at fortælle kunderne om.

»Det lyder som en betaling, der triller ind ad bankernes bagdør som en belønning for at få kundernes penge sendt over i bestemte produkter,« siger Troels Holmberg.

Sparinvest
 • Er en dansk og international investerings- og kapitalforvalter med mere end 84 mia. kr. under forvaltning. Sparinvest har i Danmark ca. 120.000 kunder, mens tallet på globalt plan er 148.000.
 • Er ejet af 53 pengeinstitutter, fire forsikringsselskaber og to pensionskasser. Sparinvest oplyser ikke, hvor stor en ejerandel de enkelte banker har, men oplyser, at de fem største aktionærer har en ejerandel på henholdsvis 14,9 pct., 11,1 pct., 10,9 pct. og 5,8 pct. På Sparinvests hjemmeside fremgår det, at Danske Andelskassers Bank, Vestjysk Bank, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Vendsyssel, Den Jyske Sparekasse, Jutlander Bank og Sparekassen Thy ejer mere end 5 pct. af aktiekapitalen i Sparinvest.
 • Udbetalte intet udbytte til ejerne i 2016, mens udbyttet i 2015 lød på 367,47 kr. pr. aktie. Sparinvest oplyser, at ejerne de seneste tre år har haft et underskud pr. aktie på 355 kr. inklusive udbyttebetaling.
 • Har Per Noesgaard som adm. direktør
 • Er etableret i 1968.

Ejerbetalingerne har fundet sted i det skjulte i årevis. Men ifølge Forbrugerrådet er de på kant med den nye lovgivning på området, EU’s såkaldte Mifid II-direktiv.

»Jeg mener ikke, at det kan være lovligt,« siger Troels Holmberg.

Bankinvest har ifølge analysehuset Morningstar de næstdyreste aktiefonde i landet, og samtidig er investeringsforeningen samlet set kun nummer 15 af 22 målt på evnen til at levere afkast.

Bankinvest
 • Er en dansk investeringsforening og kapitalforvalter med 136 mia. kr. under forvaltning og 220.000 private kunder.
 • Er ejet af 37 danske regionale og lokale pengeinstitutter gennem selskabet BI Holding. Bankinvest ønsker ikke at oplyse, hvor meget de enkelte banker ejer, men ifølge Ejerregisteret er de største ejere Spar Nord (oplyser selv, at den har 14,7 pct.), Ringkjøbing Landbobank, Sydbank, Nordjyske Bank, Arbejdernes Landsbank og Jyske Bank.
 • Udbetalte 172 mio. kr. til ejerne i 2016 og 92 mio. kr. i 2017.
 • Er ifølge Morningstar helt aktuelt rangeret som nummer 15 af 22 danske investeringsfonde. I en ny Morningstar-opgørelse over omkostninger på aktiefonde kommer Bankinvest ind som landets næstdyreste.
 • Har Lars Bo Bertram som adm. direktør.
 • Er etableret i 1969.

Til gengæld har Bankinvest over de seneste to år sikret ejerbankerne 264 mio. kr. i udbytte fra holdingselskabet bag investeringsforeningen.

Problemet er, at bankerne ofte placerer kundernes penge i de investeringsforeninger, som de selv tjener mest på. Det konkluderer CBS-professor Jesper Rangvid i et nyt omfattende forskningsprojekt.

Rangvids forskning om banker og investeringsforeninger
 • En gruppe forskere på Copenhagen Business School, herunder professor Jesper Rangvid, har i et nyt forskningsprojekt undersøgt, hvad der sker, når en kunde med investeringsforeninger skifter fra en bank til en anden.
 • Forskningsprojektet viser, at kunden efter flytningen får langt flere investeringsbeviser fra den nye banks investeringsforening, mens der bliver solgt ud af investeringsbeviser fra den gamle banks investeringsforening.
 • Forskningsprojektet afdækker også, at kunderne ikke får et bedre produkt ud af at skifte til den nye banks investeringsforening. Tværtimod er der handelsomkostninger forbundet med omlægningen, og dem kommer kunden til at betale.
 • På baggrund af tallene konkluderer forskerholdet, at de seks store banker, som indgår i undersøgelsen, rådgiver i egen økonomisk interesse – og dermed ikke til kundernes bedste – når det gælder investeringsforeninger.
 • Forskningsprojektet er baseret på data fra perioden 2005-2012, hvor over 40.000 kunder har skiftet bank.

»Vores resultater viser, at kunderne ikke får et bedre produkt ved at skifte til bankernes egne investeringsforeninger, og dermed er det sandsynligt, at det er bankernes økonomiske incitamenter, som styrer, hvor kunderne får placeret deres penge,« siger Jesper Rangvid.

Finanstilsynet vil ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, om ejerkonstruktionen i Bankinvest og Sparinvest strider imod den nye EU-lovgivning, men kontorchef Birgitte Søgaard Holm oplyser, at det vil være opmærksomt på aspektet i det fremadrettede tilsyn.

Både Bankinvest, Sparinvest og flere af ejerbankerne afviser, at der er et problem i forhold til EU-reglerne, gennemsigtighed og interessekonflikter.

Bankinvests formand, Lars Møller, er samtidig bankdirektør i Spar Nord, der ejer 15 pct. af selskabet. Han kan ikke genkende Morningstars tal. Og han mener ikke, at det er nødvendigt at oplyse kunderne om bankens økonomiske incitamenter.

»For så vidt angår vores kommunikation om bankens indtjening på produkter fra Bankinvest til kunderne, lever vores rådgivnings- og salgsmateriale op til alle gældende retningslinjer,« siger han.

Læs også