Privatøkonomi

Totalkredit idømt millionbøde for vildledning af kunderne

Realkreditselskabet Totalkredit er ved Byretten i København blevet idømt en bøde på 1 mio. kr.

Totalkredit. Foto: Stine Bidstrup. Foto: Stine Bidstrup.

Totalkredit, der er ejet af realkreditkæmpen Nykredit, har vildledt sine kunder. Det har Københavns Byret i dag slået fast. Retten har samtidig idømt Totalkredit en bøde på 1 mio. kr., ligesom realkreditselskabet skal betale sagens omkostninger.

Sagen blev rejst af Forbrugerombudsmanden i efteråret 2016, og Totalkredit stod i sagen tiltalt for at have overtrådt markedsføringsloven ved i en periode fra 25. juni 2012 til 10. marts 2016 at have givet vildledende oplysninger om prisen på fastforrentede lån via to produktark på realkreditselskabets hjemmeside.

Produktarkene beskrev forskellen mellem fastforrentede lån og lån med variabel rente. Det skete bl.a. med følgende tekst, der beskrev fastforrentede lån: »En fast ydelse, som ikke ændrer sig, når renterne gør.« Ydelsen var dog ikke fast, for da bidragssatserne steg, steg ydelsen også.

Forbrugerombudsmanden mente, at de to produktark gav indtryk af, at bidragssatsen på fastforrentede lån ikke kunne ændre sig i lånets løbetid - selv om det modsatte var tilfældet. Totalkredit forsvarede sig med, at den ikke rådgav på om lån på baggrund af disse produktark.

Retten lagde i skyldsspørgsmålet netop vægt på, at den løbende ydelse på lånet er sammensat af renter, afdrag og bidragssatser, og at bidragssatserne kan sættes op af realkreditinstituttet i løbet af lånets løbetid. Totalkredit har således forhøjet bidragssatserne i 2012, 2013, 2015 og i 2016.

»Som følge heraf finder retten det godtgjort, at Totalkredit ved i sine produktark at beskrive ydelsen som kendt i hele lånets løbetid uden at anføre, at ydelsen kunne ændre sig som følge af bidragsstigninger, har vildledt en gennemsnitsforbruger til at tro, at ydelsen ikke kunne ændre sig i lånets løbetid, så længe renten var fast. Totalkredit har dermed anvendt urigtige angivelser ved at angive, at ydelsen var kendt i hele lånets løbetid, samt udeladt væsentlige informationer om, at selv om renten var fast, så kunne bidragssatsen ændre sig og dermed den samlede ydelse,« fremgår det af domsresuméet fra sagen.

Totalkredit blev dermed kendt skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 1. Omvendt blev Totalkredit frikendt i spørgsmålet om, hvorvidt realkreditselskabet havde overtrådt § 3, stk. 2 i markedsføringsloven, der omhandler aggressiv markedsføring.

»Vi er ærgerlige over denne sag. Vi har kun interesse i at oplyse så præcist som muligt om vores produkter. Det har vi ikke gjort i denne sag. Det beklager vi og accepterer rettens afgørelse. Da vi selv blev opmærksomme på fejlen i marts sidste år, rettede vi den med det samme. Nu betaler vi naturligvis den bøde, vi har modtaget, og betragter sagen som afsluttet,« udtaler Camilla Holm, der er direktør i Totalkredit.

Læs også