Privatøkonomi
0

Regeringen vil skrue ned for risikable boliglån i storbyerne

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) anmoder landets realkreditinstitutter om at begrænse den mere risikobetonede del af udlånet i København og Aarhus.

Der skal skrues ned for de risikable udlån til boligkøbere i storbyerne, mener regeringen. Foto: Lars Krabbe

Der skal skrues ned for realkreditinstitutternes mere risikobetonede udlån i København og Aarhus. Sådan lyder det nu fra regeringen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i spidsen.

Udmeldingen fra regeringen kommer, efter at Det Systemiske Risikoråd i en henstilling til regeringen har peget på risikoen ved, at der er en høj andel af lån i København og Aarhus, hvor gælden udgør mere end fire gange familiens indkomst, og der samtidig i mange tilfælde er ydet lån med variabel rente og/eller afdragsfrihed.

»Kreditinstitutterne bør udvise særlig forsigtighed ved udlån i vækstområder. Denne vurdering har afsæt i, at boligpriserne i de største byer er steget betydeligt siden 2013, og at mere risikable lån er steget som andel af det samlede nyudlån i vækstområderne,« udtaler erhvervsministeren i en pressemeddelelse.

Regeringen henstiller derfor nu til realkreditinstitutterne, at lån til familier, hvis samlede gæld er fire gange større end deres indkomst før skat og hvor lånet inden for 80 pct. af ejendomsværdien samtidig er ydet med afdragsfrihed og/eller variabel rente, maksimalt må udgøre 15 pct. af institutternes udlån i København og Aarhus.

»Jeg forventer, at dette styresignal reducerer opbygning af store risici i institutterne og dermed mindsker sandsynligheden for, at yderligere indgriben bliver nødvendig,« udtaler Brian Mikkelsen.

Udover selve henstillingen har Brian Mikkelsen bedt Finanstilsynet om kvartalsvist at indsamlede data fra realkreditinstitutterne med henblik på at overvåge, om henstillingen fra regeringen bliver fulgt. Det såkaldte styresignal - som er en henstilling - træder i kraft fra den 1. oktober i år.

I Dansk Erhverv kalder cheføkonom Steen Bocian regeringens tiltag for en »blød opstramning«.

»Da der denne gang er tale om en meget mild henstilling, bliver det interessant at følge udviklingen på boligmarkederne i storbyerne. Man kan meget nemt være en smule bekymret for, om det virker efter hensigten. Der kan derfor meget vel være behov for yderligere tiltag, når vi kigger frem i tiden. Men indtil nu, har regeringen altså valgt den bløde tilgang til problemstillingen,« lyder det i en kommentar fra Steen Bocian.

BRANCHENYT
Læs også