300.000 danskere får forbedret deres pension markant

Pensionskassen PKA hæver fra den 1. oktober sin kontorente fra 5 til 7 pct., hvilket er det højeste i branchen.

Sygeplejersker er én af de faggrupper, der har pensioner i PKA. Foto: Thomas Sündergaard.

De 300.000 medlemmer i pensionskassen PKA kan se frem til at få forbedret deres pensioner. Den 1. oktober skruer PKA nemlig kontorenten op fra de nuværende 5 pct. til 7 pct., hvilket er det højeste i branchen. Det sker i en tid, hvor mange andre pensionskunder må tage til takke med en kontorente under 3 pct.

»Vores økonomi er så solid, at der er plads og råd til, at vi kan sætte den op. Det er et vigtigt signal, og det betyder noget, at vores medlemmer kan se det på deres konti,« siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Når vi ser på de finansielle markeder, levetiden og vores økonomi er forventningen, at vi kan ligge på 7 pct.

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA

I PKA har man en målsætning om, at kontorenten skal ligge på 7 pct. i de kommende fire år. For det typiske PKA-medlem betyder stigningen, at den årlige pension stiger med ca. 5.000 kr., og set over den typiske pensionstilværelse for et PKA-medlem løber det op i ca. 100.000 kr.

»Det er udtryk for, at vi har haft nogle gode år på de finansielle markeder, og vi har også haft et godt år i år. Der har været tjent rigtigt gode penge, og nu er det tid til at uddele,« siger Søren Andersen, pensionsekspert og aktuar i FPension.

Han peger på, at det ikke kun er afkastet, der har gjort PKA i stand til at hæve kontorenten. PKA har også kunnet sætte den op, da pensionskassen har en mere moderne udgave af det såkaldte gennemsnitsrenteprodukt. Det betyder, at PKA ikke skal sætte så mange penge til side, som i de mere klassiske udgaver af gennemsnitsrenteproduktet.

Den højere kontorente kommer til at betyde, at PKA med en formue på 250 mia. kr. årligt vil udlodde mere end 10 mia. kr. til sine ca. 300.000 medlemmer, der er beskæftiget inden for social- og sundhedsområdet.

»Når vi ser på de finansielle markeder, levetiden og vores økonomi er forventningen, at vi kan ligge på 7 pct. Men ryger vi ind i en stor finansiel krise, eller verdensøkonomien går i stå, så aktiemarkederne ikke udvikler sig i flere år, må vi se på det igen,« siger Peter Damgaard Jensen.

I de beregningerne man i PKA har foretaget i forbindelse med, at kontorenten bliver sat op, har man i en såkaldt stresstest taget udgangspunkt i, hvad der skete på finansmarkederne under finanskrisen.

»Vi kan klare sådan en krise. Men ingen ved, hvordan den næste krise kommer til at se ud, så derfor kan vi komme til at sætte kontorenten ned. Men der skal relativt drastiske ændringer til, for at vi ikke kan holde det,« siger Peter Damgaard Jensen.

Frem til 1. oktober er det Lærernes Pension, der med en depotrente på 5,61 pct. har førertrøjen på, når det kommer til den højeste faste forrentning blandt de danske pensionskasser.

I Lærernes Pension har man på nuværende tidspunkt ikke planer om at lave en kontraoverhaling på PKA. Lærernes Pension melder ligesom resten af branchen kontorenten for 2018 ud mod slutningen af i år.

»Med mindre verden styrter sammen, vil vi også næste år være i toppen. Det skyldes en kombination af gode afkast og en god reservesituation,« siger Paul Brüniche-Olsen, adm. direktør i Lærernes Pension.

Ser man på de kommercielle pensionsselskabers kontorente, ligger den typisk langt under både Lærernes Pension og PKA. I Danica Pension har den siden 2012 været på 1,8 pct., mens den i landets største kommercielle pensionsselskab, PFA, ligger på 1,5 pct. før kundekapital. Fra PFA lyder det, at kontorenten er noget, man »løbende vurderer og ser på i øjeblikket«.

»Men grundlæggende afspejler depotrenten vilkårene på finansmarkederne og især forventningerne til afkast på sigt – ikke mindst i forhold til renteniveauet, der fortsat er meget lavt. Hensigten med depotrenten er at udglatte afkastet over tid. Så det er det felt, vi hele tiden bevæger os inden for, når vi skal vurdere, om depotrenten skal justeres,« siger Kristian Lund Pedersen, pressechef i PFA.

Læs også
Top job