Privatøkonomi

Realkreditinstitutter misforstod regler: Nu får boligejere penge tilbage

Realkredit Danmark og Jyske Realkredit er i gang med at betale penge tilbage og holde kunder skadesløse.

Selv hvis man har betalt hele sin realkreditgæld ud i boligen, kan det betale sig at lade det gamle pantebrev blive stående. Arkivfoto: Jens Dresling Foto: Jens Dresling

To realkreditinstitutter har misforstået nye tinglysningsregler. Det er gået ud over op mod 3.000 boligejere, der enten har betalt for meget eller mistet en fordel, hvis de senere vil lægge lån om eller sælge.

Der er tale om Realkredit Danmark og Jyske Realkredit, der begge beklager fejlen og nu er i gang med at rette den.

Hos Realkredit Danmark skal 200 kunder have penge tilbage, mens 2.200 kunder kompenseres, fordi de har mistet muligheden for at spare stempelomkostninger, hvis de senere vil have et nyt lån eller sælge.

I Jyske Realkredit drejer det sig om 331 kunder.

Betingelser for kompensation

Boligejere kan få kompensation:

  • Hvis realkreditinstituttet på en kundes vegne har aflyst et privat pantebrev eller realkreditpantebrev i perioden fra den 18. december 2018 til den 28. august 2020?
  • Hvis det aflyste pantebrev oprindeligt var tinglyst før den 1. juli 2007?
  • Hvis lånet, som pantebrevet omhandlede, var ekstraordinært indfriet før den 18. december 2018, eller hvis lånet, som pantebrevet omhandlede, var tilbagebetalt fuldt ud før den 1. juli 2019?

Kilde: Realkredit Danmark

Selv om der er tale om et begrænset antal kunder, er det alligevel en pinlig sag for realkreditinstitutterne, mener cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen.

»Tinglysning er en forudsætning for hele realkreditsystemet. Så også for deres egen skyld bør de have 100 pct. styr på det,« siger han.

Fejlen er opstået, fordi loven om tinglysningsafgift til staten blev ændret i 2019, oplyser direktør i Realkredit Danmark, Klaus Kristiansen. I 2020 opdagede realkreditselskabet, at man tolkede loven anderledes end tiltænkt.

»Vi har fundet 200 kunder, der har betalt for meget i tinglysningsafgift. Så er der yderligere 2.200 kunder, der kunne have ladet et afgiftspantebrev stå, selv om de havde indfriet deres lån,« forklarer Klaus Kristensen.

Der er tale om gamle lån, som er tinglyst før 2007, hvor der også skete regelændringer. I dag skal man betale 1,45 pct. til staten af det samlede lånebeløb. Et lån på 1 mio. kr. udløser altså en regning på 14.500 kr.

Reglerne for tinglysning af fast ejendom

Den 1. juli 2019 trådte nye regler for tinglysning i kraft. Her er hovedpunkterne:

  • Indførelse af en fast tinglysningsafgift ved tinglysning af alle typer pantebreve med pant i fast ejendom og andelsboliger.
  • En udvidet adgang til at genanvende tinglysningsafgift af eksisterende pant i fast ejendom ved tinglysning af nyt pant.
  • At det fremover alene er hovedstolsprincippet, der skal anvendes ved genanvendelse af tinglysningsafgift. Dermed afskaffes restgældsprincippet.
  • Den faste og den variable tinglysningsafgift på pant i fast ejendom og andelsboliger nedsættes.
  • Med virkning fra den 1. juli 2019 udgør den faste tinglysningsafgift kr. 1.640 i stedet for kr. 1.660.
  • Den udgør 1,45 pct. af det pantsikrede beløb i stedet for 1,5 pct. Den variable afgift nedsættes yderligere til 1,25 pct. 1. januar 2026.

Kilde: Plesner Advokater

Men hvis man har et gammelt pantebrev på 1 mio. kr. tinglyst i boligen, modregner man og kommer ikke til at betale noget.

Er pantebrevet på 500.000 kr., modregnes der i det beløb, og et lån på 1 mio. kr. udløser altså stempelomkostninger på 7.250 kr.

Også eventuelle købere kan benytte sig af modregningen. Jo større pantebrev, der er i den bolig, de køber, desto billigere slipper de.

Den fejl, Jyske Realkredit og Realkredit Danmark har begået, er at aflyse de gamle pantebreve, så der ikke var noget at modregne i. Ifølge afdelingsdirektør i Jyske Realkredit, Mikkel Høegh, er det regelændringerne, der har skabt forvirringen.

»Tidligere kunne man kun genbruge stemplet, hvis det skete indenfor 12 måneder. Tolkningen af de regler er blevet ændret flere gange,« forklarer Mikkel Høegh.

For at blive kompenseret skal der være tale om lån, der er tinglyst før 2007, og pantebrevet aflyst fra den 18. december 2018 til den 28. august 2020.

Både i Realkredit Danmark og Jyske Realkredit kontakter man kunderne automatisk.

Jeg har indtryk af, at Danske Bank-koncernen har sænket tærsklen for, hvornår der skal informeres om fejl. Det er positivt.

Morten Bruun Pedersen, cheføkonom, Forbrugerrådet Tænk

I de tilfælde, hvor et pantebrev uretmæssigt er blevet aflyst, opretter Jyske Realkredit og Realkredit Danmark simpelthen et nyt og betaler alle omkostninger.

Der er tale om relativt få kunder og dermed relativt små beløb. Men at institutterne reagerer så hurtigt og er klar til at kompensere, er en positiv udvikling, mener Morten Bruun Pedersen.

»Jeg har indtryk af, at Danske Bank-koncernen har sænket tærsklen for, hvornår der skal informeres om fejl. Det er positivt,« fastslår cheføkonomen.

Læs også