Nyhed: Hotellers ordrebøger er fyldte som før corona. Nyhed: Vi bruger mere sort strøm i stikkontakterne. Nyhed: Så mange deltagere bliver headhuntet til "Løvens Hule".

EU-indgreb kan skade virksomheder

Det kan være decideret skadeligt for europæiske virksomheder, hvis EU beslutter at forbyde de forskellige stemmebegrænsninger, som børsnoterede selskaber benytter sig af.

I bedste fald vil det være virkningsløst for indtjeningen, i værste fald decideret skadeligt for virksomhederne, hvis EU gør alvor af sine overvejelser om at blande sig i de børsnoterede virksomheders forskellige værn mod aktionærers magt.

Det er den korte konklusion af den hidtil mest omfangsrige undersøgelse af de børsnoterede europæiske virksomheders brug af alt fra a- og b-aktier til krydsejerskaber.

Undersøgelsen er lavet på Copenhagen Business School og finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Undersøgelsen er tænkt som et bidrag til den debat, som har raset i EU i flere år, kredsende omkring ejerskab.

Et værditab
Mange europæiske virksomheder beskytter sig mod fjendtlig overtagelse og magt ved at opstille forskellige former for stemmeretsbegrænsninger.

Kritikerne mener, at den form for værn ødelægger værdien af virksomhederne, mens de pågældende virksomheder forklarer sig med, at de sikrer virksomhedens fremtid. Noget tyder på, at virksomhederne har en pointe.

»De klareste konklusioner i undersøgelsen er, at betinget ejerskab fører til et værditab, dvs. en lavere værdifastsættelse på fondsbørsen. Omvendt er den anden klare konklusion, at vi ikke kan påvise, at betinget ejerskab har nogen indflydelse (altså heller ingen skadelig virkning, red.) på, hvor stort et afkast virksomheden skaber af sine aktiver,« siger Morten Bennedsen.

Han er professor på Copenhagen Business School og har ledet undersøgelsen og lavet den sammen med Kasper Meisner Nielsen, Martin Junge, Jesper Kragh Jacobsen og Svend Torp Jespersen.

Den omfatter godt 3.600 børsnoterede europæiske virksomheder, hvor tidligere undersøgelser har fokuseret på enkelte lande. Den dækker data fra mange års udvikling i selskaberne.

Til udlandet
Morten Bennedsen er selv blandt dem, som foretrækker et helt frit kapitalmarked uden begrænsninger i ejerskabet. Men hvis EU beslutter sig for at lovgive imod det, kan det være decideret skadeligt.

»Jeg tvivler på, at virksomhederne vil acceptere et forbud mod flere aktieklasser. Mange virksomheder vil måske vælge at børsnotere sig i et andet land uden forbud, eller de vil vælge at afnotere selskaber. Dermed kan en lovgivning mod aktieklasserne ende med at påføre virksomhederne udgifter, når de skal indrette sig anderledes,« siger Morten Bennedsen.

Desuden er der tegn i undersøgelsen på, at farmaceutiske virksomheder faktisk klarer sig bedre, hvis de har betinget ejerskab.

Læs også
Top job