Debat

Den største fejl virksomheder kan begå, er ikke at turde at begå fejl

Nulfejlskulturen hærger i de danske organisationer og virksomheder og kvæler innovationen

Forleden læste jeg et uddrag fra bogen Husk altid lederstjernen, hvor tidligere bestyrelsesformand for A.P. Møller – Mærsk A/S, Michael Pram Rasmussen, stiller spørgsmålstegn til, hvorvidt den nulfejlskultur, der eksisterer hos Mærsk, er gavnlig for virksomheden. Han påpeger, at det ikoniske Mærsk-princip – rettighed omhu, har skabt en nulfejlskultur i virksomheden, der har ført til mangel på intellektuel mangfoldighed og spændstighed i beslutningsprocesserne. Dette fik mig til at tænke over, om og i givet fald hvordan virksomheder kan kombinere innovation med en nulfejlskultur.

Innovation er en afgørende forudsætning for virksomheders overskud, vækst og overlevelsesevne. I en foranderlig verden sættes der store krav til virksomheder, om at de skal være agile og nytænkende for at fastholde og forbedre deres konkurrencemæssige position. Men hvordan kan en virksomhed være på forkant med den teknologiske udvikling, hvis medarbejderne ikke tør tænke ud af boksen i frygt for at begå fejl?

Efter min mening er nulfejlskulturen en af de største udfordringer danske virksomheder står overfor, når det kommer til at skabe et innovativt og inspirerende miljø. Dette ses eksempelvis hos shippinggiganten Mærsk, hvor Hr. Møller ifølge bogen fastholdt sin virksomhedsfilosofi om rettidig omhu og prædikede nulfejlskultur til ledere og medarbejdere. Denne fastholdelse betød, at Mærsk meget sent begyndte at arbejde med digitaliseringens muligheder og er endt med at klemme sig ind i overhalingsbanen ved at indgå et samarbejde med IMB om blockchainteknologi.

Jeg møder ejerledere, der fastholder en lavrisikoprofil for at undgå ubehagelige overraskelser. Men i virkeligheden kan det at sætte barren lavt og spille sikkert have en tårnhøj risiko. Kunder, leverandører og medarbejdere har ingen interesse i at samarbejde med en virksomhed, der hverken er modig eller ambitiøs.

Finanskrisens aftryk og fastholdelse af forældet principper i virksomheder forklarer, hvorfor nogle virksomheder er så bange for at begå fejl. Efter min mening handler det om, at virksomhederne skal ændre måden de anskuer fejl på. I stedet for at undgå fejl, skal de være villige til at risikere nogle fejl og ikke mindst lære af dem. Dermed ikke sagt vi skal overgå til et stort eksperimentarium, hvor det vælter med fejl og som ingen lærer af. 

Nulfejlskulturen er en stor knast for værdiskabelse i dansk erhvervsliv. Jeg mener derfor, at der skal tages en åben diskussion om dette i virksomhederne, da en nulfejlskultur og frygten for at begå fejl er en hæmsko for virksomhedernes strategisk retning. Ligesom i poker skal virksomheder være modige og ambitiøse i deres spil. De skal opbygge en stærk strategisk hånd og placere sine væddemål, der hvor de er villige til at risikere fejl for at vinde den helt store jackpot. Og dermed ikke blive ved med at spille sikkert i frygt for at begå fejl, da dette i sidste ende kan koste virksomhedens overlevelse.

Læs også
Top job