Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Minister vil presse prisen på fjernvarme ned

Lars Christian Lilleholt er villig til at diskutere nye ejerstrukturer i fjernvarmen. Den nye minister vil nemlig sørge for, at forbrugerne får mindre regninger, og der er ingen hellige køer i en kommende effektiviseringsøvelse.

"Vi har en fælles opgave i at sikre, at forsyningen er så effektiv som muligt. Og at forbrugerne betaler så lav en pris som muligt," siger Lars Christian Lilleholt (V), klima-, forsynings- og energiminister siden juni. Foto: Kaare Smith

Den danske fjernvarmesektor kan stå foran store forandringer.

Efter regeringsskiftet i juni har et årelangt politisk ønske om lavere varmeregninger for forbrugerne ændret skikkelse og er nu kødeliggjort i den nye Venstre-minister Lars Christian Lilleholts arbejdsprogram. Her vil man realisere "et betydeligt potentiale for effektiviseringer i sektoren," som det hedder i regeringsgrundlaget.

I et interview med EnergiWatch bekræfter ministeren, at sektoren allerede nu bør forberede sig på en ny virkelighed.

»Vi har en fælles opgave i at sikre, at forsyningen er så effektiv som muligt. Og at forbrugerne betaler så lav en pris som muligt. Derfor er det godt, at vi har et arbejde i gang med at effektivisere området,« siger han og uddyber:

»Det er vores helt klare ambition, at øvelsen skal komme forbrugerne til gode. Men jeg kan sige allerede nu, at dette her kommer ikke til at betyde, at vi kommer rendende med nye skatter og afgifter. Forbrugerne skal have gevinsten,« lyder det fra den nye minister.

Men spørgsmålet er så, hvordan sektoren bliver mere effektiv?

Hen over sommeren har debatten om fjernvarmesektorens fremtid også raset i debatspalterne i de store morgenaviser.

Blandt andre har vicedirektør brancheforeningen i Dansk Fjernvarme, Kim Bencke, og direktør i tænketanken Axcelfuture, Joachim Sperling, krydset klinger i en længere debatføljeton i dagbladet Børsen.

Her forsvarer branchen de effektiviseringer, der allerede er opnået, mens kapitalfonden argumenterer for, at sektorens indtjeningslofter bør fjernes, så frie markedskræfter kan levere på politikernes ønsker om lavere priser.

Adspurgt, om Lars Christian Lilleholt ønsker sig at slippe markedskræftnerne løs i fjernvarmesektoren, svarer han:

»Fjernvarmesektoren har en over 100-årig historie, og den bygger typisk på lokalt andelseje på landet, mens det i de store byområder typisk er kommunen, der ejer. Derfor har jeg ingen planer om at tvinge nye ejerformer ned over sektoren. Der sidder en masse mennesker derude, som har gjort en enorm indsats for at opbygge et helt unikt energisystem,« siger ministeren og understreger, at den kommende omkalfatring af sektoren skal ske "i dialog" med aktørerne.

Men er du åben over for et øget privat ejerskab eller ej?

»Hvis sektoren er med på det, så ja. Men de er jo juridisk selvstændige enheder, og vi kan ikke bare...«

Men I regulerer dem i forhold til deres indtjening....

»Jo, men alle de ting må vi kigge på. Nu vil jeg bare sige, at det er vigtigt, at vi går ind i en dialog. Og at vi har respekt for det ejerskab, der er. Men det er ikke bare en fribillet til fjernvarmen. Vi er nødt til at sikre os, at man er så effektiv som muligt,« siger Lars Christian Lilleholt, der tidligere har haft arbejde som informationschef for Danske Fjernvarmeværkers Forening samt politisk næstformand for Dansk Fjernvarme.

Foreløbigt har regeringens målsætning om effektiviseringer i sektoren lydt på en halv milliard kroner de næste fem år.

Hvad enten effektiviseringerne kan forløses ved hjælp af en ny ejerstruktur eller indtægtsrammer, så står det klart, at den nye regering vil have en liberalisering af energimikset.

Med det ønsker regeringen et opgør med en række støtteregimer til den vedvarende energi, når folketingets partier skal diskuetere et nyt energiforlig, der skal gælde efter 2020.

Her er det den billigste teknologi, som skal vinde, understreger ministeren.

»Vi kan ikke bare sidde omkring bordet her (på ministerens kontor i København, red.) og beslutte os for, hvor meget vedvarende energi, vi skal have, og hvilke typer energi vi skal bruge fremadrettet. Der skal vi i langt højere grad bruge en markedsorienteret tilgang til det. Jeg skal ikke afvise, at der kan være en pulje til biogas eller til brint eller noget tredje, men det bliver ikke det bærende,« forklarer han.

I øjeblikket er biomasse såsom træflis og -piller fritaget for afgifter på de danske kraftvarmeværker, og sektoren - herunder Dong - har brugt milliarder på at bygge værkerne om til biomassen.

Denne artikel er leveret af
BRANCHENYT
Læs også