Weekend

Ghaliyas historie er ikke for de sarte, men bør læses

Den yngre danske journalist Deniz Serinci blotlægger to søstres lidelser i islamisk fangenskab. Vor anmelder måtte læse den i små bidder.

Deniz Serinci. Arkivfoto: Niels Hougaard

Er det tilladt at have samleje med en kvindelig fange efter tilfangetagelsen? Sådan lyder et af de første spørgsmål i Islamisk Stats fangevogtermanual. Svaret kommer prompte og instrumentelt, spulet for moralske skrupler: »Hvis hun er jomfru, kan hendes herre have samleje med hende straks efter, at han er kommet i besiddelse af hende. Hvis hun ikke er jomfru, skal hendes livmoder først renses.«

Denne type af Q&A står opført i kildesamlingen til denne bog, og egentlig behøver man ikke læse mere end denne instruks for at forstå kernen i Islamisk Stats virke, som er magten til seksuel udnyttelse af kvinder med henblik på fysisk, etnisk og religiøs krigsførelse...

Læs også