I kundernes tjeneste

I kundernes tjeneste

Om temaet
Foto: Verdo Presse / Collage: Anders Thykier

Landets forsyningsselskaber er sat i verden for at levere vand, varme og el bedst og billigst. Men lever de op til formålet? Finans undersøger sagen.

Fakta
Sagen kort
 • Verdo har i perioden 2000-2005 udskrevet renteregninger til kunderne i Verdo Varme.
 • Samlet har kunderne betalt 141,7 mio. kr. ekstra, uden at det har givet mere varme i radiatorerne.
 • Verdo har ikke spurgt Energitilsynet om lov til at udskrive renteregningerne.
 • Det er ifølge tilsynet en fejl. Derfor kræver tilsynet nu, at Verdo betaler pengene tilbage til de knap 13.000 fjernvarmekunder.
 • Med renters rente kræver Energitilsynet, at Verdo refunderer 234,8 mio. kr. til kunderne.
 • Samtidig gransker tilsynet Verdo brug af renteregninger for perioden 2006-2014.
 • Verdo har ansøgt om lov til at udskrive renteregninger i perioden. Tilsynet har dog ikke færdigbehandlet sagen.
 • Alligevel har Verdo opkrævet 298,3 mio. kr. i perioden hos varmekunderne.
Rentefidusen
 • Hvile i sig selv-princippet blev indført med den første varmeforsyningslov i 1981. Princippet skal bl.a. forhindre, at varmeselskaber opbygger formuer. Giver varmedriften overskud, skal det prompte føre til lavere varmepriser for forbrugerne.
 • Princippet forhindrer af samme grund ejerne – f.eks. kommuner – i at hive overskud ud af selskaberne. Reglerne gælder dog kun for værdier skabt efter varmeforsyningslovens ikrafttræden den 1. marts 1981. Værdier skabt før denne dato reguleres derimod ikke af loven.
 • Det fik i 2003 det daværende Energigruppen Jylland fra Herning til at ansøge Energitilsynet om at måtte opkræve renter af genanskaffelsesværdien af de historisk opsparede værdier i selskabet. I 2012 fik selskabet ja til at opkræve en renteregning på 282 mio. kr. hos varmekunderne.
 • Sagen fra Herning fik oprindelig 58 fjernvarmeselskaber til at ansøge Energitilsynet om lignende renteregninger til varmekunderne, inden Folketinget med et hasteindgreb i maj 2017 minimerede muligheden for at anvende rentefidusen.