Shippingbranchens sorte udfordring

Shippingbranchens sorte udfordring

Om temaet

I årtier har shippingbranchen været afhængig af oliemarkedet for at transportere varer rundt i verden. Nu vokser presset for at udfase fossile brændstoffer, og skibsrederne tumler med at afdække, hvordan det kan ske. FINANS stiller skarpt på den sorte udfordring, hvor svaret ikke er entydigt, men mulighederne knopskyder hastigt.

Fakta
Shippingindustriens sorte udfordring
  • Verdens 70.000 skibe forbruger årligt omkring 300 mio. tons brændstof.
  • Shippingsektoren står for knap 3 pct. af verdens samlede CO2-udledning.
  • FN’s søfartsorganisation IMO meldte i 2018 ud, at industrien har som mål at halvere udledningen af drivhusgasser med mindst 50 pct. i 2050.
  • Der findes ingen grønne brændstoffer, der uden videre kan overtage de fossile brændstoffers rolle, uden at det koster uforholdsmæssigt meget.
  • Derfor er der behov for gigantiske investeringer i produktionen af nye brændstoffer, nye motorer og ny energiinfrastruktur, hvis målet skal lykkes.