Tag-oversigt

Centralorganisationenernes Fællesudvalg (CFU)

02.03.18

15.000 statsansatte er udtaget til konflikt

Cirka 15.000 statsansatte er udtaget til konflikt og vil nedlægge arbejdet, hvis ikke Forligsinstitutionen lykkes med at finde frem til en løsning i overenskomstforhandlingerne. Konflikten kan gælde på op mod 150 statslige arbejdspladser. Det opl...