Tag-oversigt

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua)

30.11.15
Sælbestanden ved Danmark er vokset markant siden 1970'erne, og det sætter sig præg på fiskeriet. Foto: Colourbox

Sæler truer fiskeriet ved danske kyster

Fiskeriorganisationer i hele Østersøen advarer nu kraftigt mod de voksende sælbestande og siger, at sælerne truer erhvervet på livet. Det skriver Politiken mandag. Fiskerne henviser ti...