Tag-oversigt

Bent Bøgsted

05.02.16
Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, kalder det et problem at bede folk arbejde længere uden at se på deres forsikringer:
»Men det er meget komplekst, fordi noget er lovbestemt og noget overenskomstbestemt. Behovet for at rydde op i pensionsjunglen er stort.« Arkivfoto: Johnny Frederiksen

Ældre ansatte mister forsikring

Skønt danskerne helst skal arbejde til langt op i årene, følger deres forsikring mod sygdom og ulykke ikke automatisk med. For mange udløber den flere år før deres folkepensionsalder. ...