Serier

Masser af coronaforsøg i gang – men kun få patienter at teste

Der er nu så mange forsøg i gang med medicin til behandling af covid-19, at det er svært at finde forsøgspersoner nok. En professor efterlyser bedre koordinering.

Corona rammer verden
Lars Østergaard, overlæge på Afdeling for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, ønsker en bedre koordinering af forsøgene med behandling af covid-19. Foto: Helle Arensbak

I Danmark er der nu så mange forsøg i gang med at finde en effektiv behandling mod covid-19 – men så få patienter at teste på – at en førende forsker i infektionssygdomme advarer mod at sætte for meget i gang til skade for forskningen.

Ifølge Lars Østergaard, professor og ledende overlæge, Institut for Klinisk Medicin – Infektionssygdomme, på Aarhus Universitetshospital, er det vigtigt at afprøve mange lægemidler mod covid-19, fordi en kommende effektiv behandling eventuelt vil skulle kombinere flere typer medicin – ligesom man i dag kender det med behandlingen af hiv...

BRANCHENYT
Læs også