Tech

Det danske telenetværk har blinde punkter

Analyseselskabet Tutela Technologies har gennem helt almindelige smartphonebrugere forsøgt at kortlægge, hvor i Danmark der ingen forbindelse er til telenetværket.

De hvide prikker på kortet indikerer at signalmanglen er udendørs, de røde indikerer indendørs. Hver prik afspejler et geografisk område på 150m x 150m. Illustration: Tutela Technologies

Danmark har et af de bedste trådløse netværk i verden. På trods af det er der dog stadig flere steder, hvor der absolut ingen teledækning er overhovedet - et såkaldt not-spot.

Det har analyseselskabet Tutela Technologies forsøgt at kortlægge i en ny undersøgelse.

Ved hjælp af millionvis af signalstyrkemålinger taget fra almindelige smartphonebrugere har Tutela Technologies via telemetridata analyseret sig frem til, at 3,15 pct. af det observerede område i Danmark står helt uden forbindelse til telenetværket.

»På grund af de fysiske begrænsninger ved teleteknologi er det praktisk talt umuligt at dække hver eneste kvadratmeter af et land, men med den rette data er det muligt målrettet at finde de områder, hvor der er flest, som oplever at være afskåret fra omverdenen uden forbindelse og dermed adressere problemet,« siger Chris Mills, chefanalytiker hos Tutela Technologies.

Ifølge undersøgelsen er der flest af de såkaldte not-spots i Nordjylland og færrest omkring Hovedstaden. Den største årsag til hullerne i dækningen er manglende tilstedeværelse af mobilmaster, men også bygningsværker af massiv beton skærmer for signalerne. Et bakket terræn kan ligeledes forstyrre signalet.

Den største koncentration af not-spots ses omkring Silkeborgsøerne, langs Jammerbugten og midt på Bornholm.

»I områder uden for storbyerne kan flere mobilmaster løse problemerne, men det er selvfølgelig en dyr løsning. Nogle kommende teknologier, herunder udnyttelsen af low-band frekvenser og 5G-implementering, vil være en del af løsningen. De indendørs signalhuller vil i stigende grad blive løst via eksempelvis dedikerede antennesystemer, som danskerne blandt andet ser i Københavns Metro eller tilgangen til offentligt tilgængelige WiFi-netværk,« siger Chris Mills.

BRANCHENYT
Læs også