Weekend

Med den lærde Erasmus på rejse i Renæssancens Europa

Nina Burton, yderst belæst, svensk forfatter, fører sammen med den også meget lærde Erasmus af Rotterdam læseren gennem Renæssancens Europa.

Nina Burtons ”Europas stjerne” er en fremragende skildret kulturrejse gennem Erasmus’ verden. <cutline_credit>Foto: Kristeligt Dagblads forlag</cutline_credit>

Det år, vi netop har forladt, har unægtelig – med fuld ret netop 500 år efter Reformationen – bragt en hel del bogudgivelser på markedet om begivenhedens ubestridte førstemand, dr. Martin Luther. Det bør på ingen måde skjule, at der også var andre med i opgøret og bruddet med den hidtil eneste sande kristne kirke, Pavekirken.

Den svenske, lærde kvinde, dr.phil. Nina Burton har et vældigt persongalleri med i sin velskrevne bog med titlen ”Europas stjerne” – lad os ud over Luther i flæng nævne Basel-bogtrykkeren Johannes Froben, kunstnere som Albrecht Dürer og Hans Holbein den yngre og lægen Theophrastus Bombastus von Hohenheim (eller mere mundret: Paracelsus). Og frem for alle bogens gennemgående, dominerende hovedskikkelse, Erasmus af Rotterdam, ”Humanismens opfinder”, som Nina Burton først blev gjort opmærksom på via en antikvarboghandler i Basel. ..

Læs også