Weekend

Sådan navigerede Danmark og dets konge i et hajfyldt alliancefarvand under Store Nordiske Krig

”Krigshasard” var den uberegnelige faktor under Store Nordiske Krig, da militærstaten Danmark var på feltfod i 21 år.

Historikeren Lars Christensen lægger i ”Den danske drøm om revanche” hovedvægten på det politiske og  diplomatiske skakspil under Store Nordiske Krig. Foto: Leif Tuxen/Kristeligt Dagblads Forlag Den svenske feltmarskal Stenbock kapitulerer uden for fæstningen Tønning ved at overrække sin kårde til majestæten. Maleri af C.A. Lorentzen, 1800

Under Store Nordiske Krig (1700-1721) udløste begrebet ”krigshasard” nervøse trækninger blandt generaler og fyrster. Udtrykket dækker over alt det, der kan gå galt, når slagplanerne møder virkeligheden i felten fra dag ét. Krigshasard var summen af alle misforståelser og fejl, som førte til katastrofen.

Når den indtraf, var der brug for køligt kalkulerende typer ved det strategiske spillebord. En sådan viste kong Frederik IV sig at være i den udmarvende styrkeprøve med sin fætter, den svenske krigerkonge Karl XII...

Læs også
Top job