Weekend

Anmeldelse: ”Idioterne” får krop og sjæl i en alternativ danmarkshistorie

De findes ikke på tv, museer, pensum eller i nogen som helst app-store, men her er fortællingen om dem, ingen har givet mæle i kultur, samfund og økonomi: de åndssvage.

I "IQ 75" følger læseren Erling Frederiksen, født i 1941. Trods en intelligenskvotient på 81 blev han af en psykiater i 1949 beskrevet som "fjoget, fjollet og ukoncentreret" og henvist til anbringelse under åndssvageforsorgen. I dag bor han på Nørrebro. Bogens forsidefoto viser Erling Frederiksen som syvårig. Foto fra bogen Jesper Vaczy Kragh giver læseren et gribende indblik i konkrete skæbner under åndssvageforsorgen.. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Først spærrede man dem inde på lukkede institutioner, hvis man ikke kastrerede dem eller gav dem ”det hvide snit”; så slap man dem pludselig fri i samfundet og bad dem om at leve som alle andre, selv om de knap nok havde lært at spejle et æg. Det er den korte udgave af de åndssvages historie i Danmark: fra den ene yderlighed til den anden. Begge dele havde vidtgående psykosociale konsekvenser.

De åndssvages livsvilkår i det moderne Danmark har været underbelyst i forskningen i mange år, men nu rådes der lidt bod på sagen af medicinhistoriker Jesper Vaczy Kragh, der tidligere har undersøgt brugen af lobotomi i efterkrigstidens Danmark, i en ny, velskrevet og engageret fremstilling af velfærdsstatens forhold til de åndssvage...

Læs også
Top job