Debat

Landbruget og Arla: Kære Nykredit, husk aktionærerne ved et frasalg

Ender det med salg af aktier i Nykredit, bør man sikre sig en forkøbsret samt en eventuelt tidsbestemt mulighed for at købe aktierne tilbage, mener landbruget og Arla.

Nina Smith, bestyrelsesformand i Foreningen Nykredit. Illustration: Anders Vester Thykier.

Det er rigtig godt, at det ser ud til, at en børsnotering af Nykredit ikke bliver til noget.

En af årsagerne til, at det formentligt ikke bliver til noget er, at Nykredit er blevet bedre til at tjene penge. Det skal vi alle være glade for, selvom det er os selv, låntagerne, der betaler.

Men som boligejer og erhvervsliv har vi en stor interesse i at bakke op om Nykredit, fordi det er hjørnestenen i dansk realkredit – det har vi lidt glemt og skal til at huske på igen. Det er det sidste realkreditinstitut der ejes af låntagerne, altså os selv, og hvor formålet er at give os adgang til billig stabil finansiering på et bæredygtigt grundlag og ikke at skabe afkast til aktionærer.

En af årsagerne til, at børsnoteringen i denne omgang ikke ser ud til at blive til noget, er, at der er modtaget et købstilbud på en minoritetsandel af Forenet kredits aktier i Nykredit A/S. I aviserne kan man læse om et beløb i størrelsen 10-15 mia. kr., som en række danske pensionskasser skulle ønske at tilføre Nykredit.

Det er alt andet lige en bedre løsning end en børsnotering og er måske en løsning eller en del af en løsning. Men det er stadig et salg af aktier.

I de drøftelser, der skal være i bestyrelserne i Nykredit A/S og foreningen Nykredit (Forenet kredit) om det fremsatte tilbud, vil det være helt oplagt at overveje, hvordan det skal gøres.

Indtjeningen er så god i Nykredit, at det kunne se ud til kun at være i en kortere årrække eller slet ikke, at der er brug for ekstra kapital. Fra 1 januar 2016 og med forventningerne til 2017 vil der være tjent 13-15 mia. kr. på to år, cirka svarende til det forventede købstilbud. Der er heller ingen, der kender kapitalkravene endeligt. Det kan jo være, de bliver lavere end det, der forventes.

Ender det med salg af aktier i foreningen, vil det derfor være rigtigt med en aktionæroverenskomst, der indrettes, så foreningen Nykredit (Forenet kredit) kan opnå en forkøbsret samt en eventuelt tidsbestemt mulighed for at købe aktierne tilbage. Det koster selvfølgelig en præmie, men der findes ingen gratis frokoster – heller ikke i pengeverdenen!

Der er sikkert også andre muligheder inden et aktiesalg eller som en kombination. Nykredit kan udstede mere hybrid kernekapital – altså låne egenkapital - f.eks. af pensionskasserne, der åbenbart og helt naturligt gerne vil have pensionsmidlerne forrentet.

Det er vigtig for os alle med et stærkt Nykredit og at ledelsen, bestyrelsen og repræsentantskabet undersøger mulighederne for at tilvejebringe det rigtige kapitalgrundlag i Nykredit. Det beviser den seneste udvikling, og vi ønsker dem alle held og god arbejdslyst med det.

Rigtig meget afhænger af, at de rigtige beslutninger træffes.

Alle forfattere at dette debatindlæg på nær Anders Harck er låntager/medlem/ejer i Nykredit.

BRANCHENYT
Læs også