Serier

Aktiesalg fremtidssikrer slet ikke Nykredit

Kommentar: Danmarks største realkreditkoncern står stadig med to store uløste problemer. Aktiesalget til en række pensionskasser er i sig selv ingen fremtidssikring. 

Nykredits bidragsballade
Nykredits koncernchef Michael Rasmussen har også i fremtiden en skizofren forretningsmodel og en dysfunktionel ejerstrujktur, selv om der nu opbygges en kapitalbuffer på over 15 mia. kr. med indlemmelsen af en række pensionskasser i ejerkredsen. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Det var klogt af bestyrelsen i Nykredit at aflyse eller i det mindste udskyde den planlagte børsnotering. Med en så voldsom intern og ekstern uro kunne projektet i yderste konsekvens have kastet Danmarks største realkreditkoncern ud i en omfattende ledelseskrise, der kunne underminere de langsigtede overlevelsesmuligheder som en selvstændig, kundekontrolleret finanskoncern. 

En kreds af danske pensionskasser køber 17 pct. af aktierne af Forenet Kredit, den kundekontrollerede hovedaktionær og to mindre aktionærer. Det giver Forenet Kredit en kapitalbuffer på 7,5 mia. kr., der i de kommende år skal øges til 10 mia. kr., mens de nye aktionærer har afgivet et tilsagn om at komme med yderligere 7,5 mia., hvis det bliver nødvendigt af "reguleringsmæssige eller tilsvarende årsager". ..

BRANCHENYT
Læs også