Debat

Fiks det kommunale selvstyre

Hvis en kommune i stedet for at være effektiv øger skatten, kan den skubbe en stor del af regningen over på staten og de andre kommuner.

Kommunernes finansieringssystem minder for meget om en græsk tragedie. Det driver uvilkårligt aktørerne mod en ulykkelig slutning. Det er på tide at få skavankerne rettet.

På papiret har vi et udbredt lokalt selvstyre. En større del af de offentlige budgetter bestyres lokalt i Danmark end i de fleste andre lande. Decentralisering har tre gode egenskaber: Det skaber konkurrence om at drive kommunerne effektivt. Det gør det muligt at tilpasse opgaveløsningen til forskelle i borgernes ønsker. Og det skaber rum for lokal innovation, som andre kan lære af.

Desværre svækker finansieringssystemet disse fine egenskaber. Hvis en kommune i stedet for at være effektiv øger skatten, kan den således skubbe en stor del af regningen over på staten og de andre kommuner. 

For det første mister staten knap 25 øre for hver krone i kommunal skatteforhøjelse, alene i kraft af færre afgifter og momsindtægter. Der er omvendt kun moms på en beskeden del af kommunernes udgifter.

For det andet indebærer det skrå skatteloft, at staten normalt betaler skatteforhøjelser for indkomst over topskattegrænsen.

For det tredje bæres negative adfærdseffekter – bl.a. lavere arbejdsudbud – ved kommunale skatteforhøjelser til dels af staten.

Hertil kommer, at udligningssystemet gør det muligt at sende det meste af regningen for resten af de negative adfærdsvirkninger videre til de andre kommuner, når en kommune øger skatten. På samme måde bevirker udligningssystemet, at andre kommuner betaler for konsekvenserne af faldende ejendomspriser, når en kommune hæver grundskylden.

Fordelene ved effektiv drift og lave skatter tilfalder altså i meget høj grad andre end kommunens borgere. Derfor er det ikke så underligt, at de netop overståede kommunalvalg i stedet ofte blev en konkurrence om at love målrettede udgifter til udvalgte lokale interessegrupper. Det er heller ikke underligt, at udgiftsdrift i kommunerne gennem årtier har været en akilleshæl i dansk økonomi.

Ved årets kommuneaftaler blev afsat en pulje på 450 mio.kr. til at kompensere lidt for de ulemper, som rammer en kommune, der sænker skatten. Tanken er rigtig, men problemet løses ikke ved en lille tilskudsordning. Det kommunale finansieringssystem bør ændres helt grundlæggende, så den enkelte kommune selv kommer til at bære de økonomiske konsekvenser af lokale beslutninger.

Egentlig bør kommunalpolitikerne selv gå forrest med dette krav. De nuværende incitamenter svækker det kommunale selvstyre, fordi staten til stadighed er nødt til at gribe kompenserende ind. Det er så forudsigeligt som en græsk tragedie.

Af Otto Brøns-Petersen, analysechef i tænketanken Cepos.

Læs også
Top job