Debat

Hyppige aktiehandler æder pensionsformuen op

Investeringsfonde tapper hvert år danskerne opsparing for millioner af kroner, fordi de køber og sælger aktier alt for ofte

En af landets skarpeste finanseksperter sagde engang, at man kun skal motionere sin formue, hvis man ønsker, at den skal tabe sig. Det var vist professor Michael Møller fra CBS, der sagde dette som kommentar til nogle reklamer, som tilbød danskerne ekstra afkast med aktiv formueforvaltning.

Det ligger i hvert fald 25 år tilbage, men jeg skal love for, at der stadig er gang i de finansielle gymnastikredskaber.

Efter min mening er omfanget af de finansielle transaktioner i vores samfund på et niveau, som er meningsløst, hvis målet med investering er at blive rigere.

Jeg har trukket nogle tal fra NASDAQ OMX – det vi i daglig tale stadig kalder Københavns Fondsbørs – for, hvor stor en andel af aktierne, der handles i forhold til den samlede værdi. I grafen nedenfor ses tallene fra 2005 til og med 2017. I gennemsnit er der handlet for 2/3 af den samlede værdi af aktierne. I 2017 blev der handlet for næsten 1.500 milliarder kroner. Siden 2005 mere end seksdobles antallet af handler, og vi har rundet 26 millioner aktiehandler i 2017.

I Miranova undersøger vi løbende aktiviteterne investeringsforeninger herunder danske investeringsforeninger. Det vi har undersøgt, er omsætningen af selve investeringsforeningernes værdipapirer, samt omsætningen af investeringsbeviserne i kundernes depoter.

Vores tal viser, at alt i alt får den typiske ejer af investeringsbeviser byttet sine værdipapirer ud syv-otte gange i løbet af ti år. Folk ejer altså ikke de underliggende værdipapirer i mere end cirka et år og nogle måneder i gennemsnit. Men har ofte investeringshorisonter på 20-30 år.

Overvej hvor lang tid det tager for eksempel Novo Nordisk at udvikle et nyt præparat – fra de første test i laboratoriet, til man får lov at markedsføre præparatet. Faktisk vil jeg vove at påstå, at der ikke er mange virksomheder, hvis beslutninger kan føres ud i livet og nå at sætte sig spor i regnskabet i løbet af så kort tid.

Den form for hurtige handler skaber ikke værdi for investor, og den lægger beslag på knappe samfundsressourcer – husk, at vi har mangel på arbejdskraft. Man kan forestille sig en dansk skovhugger, der forsøger at fælde træer med øksen i den ene hånd og mobilen i den anden, som han bruger til at bytte aktier med en skovhugger i Finland, der også har en mobil i hånden.

Og de finansielle mellemled tager sig betalt for at hjælpe til. Vi bør i overført betydning lægge mobilen væk, altså foretage færre uproduktive værdipapirhandler og koncentrere os om produktivt arbejde; skovhuggeren fælder flere træer med fokus på sin opgave og med to hænder på øksen. Derudover mener jeg, at finanssektoren – som jeg selv er en del af – er overbefolket med formueforvaltere, og de bør handle mindre. Jeg tror, at det gør såvel samfundet som den enkelte investor rigere og lykkeligere, hvis vi flytter finanssektorens profit over i kundernes lommer.

Læs også