Debat

Digitaliseringen sander til i bureaukrati og strikse regler

Store dele af erhvervspressen har overset konsekvenserne af de mange politiske benspænd, som i disse år rammer globale virksomheder som Velux, Vestas og Grundfos.

Digitaliseringen på tværs af landegrænser har vist sig at være langt mere kompleks, end vi først antog.

Når EUs nye dataforordning træder i kraft til maj, kommer mange globale selskaber til at kæmpe med deres data governance. I Kina indførte man 1. juni en ny lov om cybersikkerhed. Forretningsoplysninger og data om kinesiske borgere skal fremover opbevares på servere i Kina, og det kræver særlig tilladelse fra den kinesiske regering, hvis data skal sendes ud af landet.

Den nye kinesiske lov er blot det seneste eksempel på en lovgivningstrend. Antallet af lande, der indfører nye love om databeskyttelse er mere end tredoblet over de sidste to årtier. Samtidig har G20-landene siden 2010 næsten firedoblet antallet af politiske foranstaltninger, der begrænser handelen. Hertil kommer et stigende pres i mange lande for at begrænse indvandringen.

Disse tendenser tilsammen giver højere barrierer for den frie datastrøm, udvekslingen af it-talenter, it-produkter og -tjenester globalt set. Vi kan kalde det en ny digital fragmentering. Store dele af erhvervspressen har overset konsekvenserne af denne udvikling, som kommer til at få en stor betydning for globale virksomheder som Velux, Vestas og Grundfos.

Hos Accenture har vi spurgt mere end 400 it- og teknologidirektører for at finde ud af konsekvenserne af udviklingen. Det viser sig, at langt størstedelen ser de stigende hindringer for globalisering som et problem for deres virksomhed over de næste tre år, og tre fjerdedele forventer helt at trække sig ud af et marked eller at forsinke en markedsintroduktion på grund af denne tendens.

For de fleste virksomheders vedkommende er den overordnede bekymring, at de ikke kan opnå den globale vækst, som de stræber efter. Teknologi som globale analysesystemer, cloudbaserede løsninger og IoT er alle afhængige af hurtige, uhindrede datastrømme mellem mennesker, enheder og objekter. Hvis den digitale fragmentering sinker denne udvikling, vil virksomheder og hele økonomier mærke effekten.

Så hvad kan virksomheder med et globalt sigte gøre? Det har jeg fem overordnede bud på:

1. Byg datacentre og redundans på flere lokationer

2. Forstærk relationer med politikere og regulatorer og søg indflydelse på udformning af reglerne

3. Invester i lokal tilstedeværelse, hvor du end er

4. Forbered dig på nye og skiftende regler ved at designe et fleksibelt ”agilt” driftssetup

5. Se digital vækst som en kompleks rejse, hvor kursen hele tiden skal justeres. Der er ingen nemme løsninger, og teknologien er den mindste udfordring.

Digital fragmentering er en del af en ny virkelighed. Vi kan vælge at ignorere den, at klage over den eller aktivt at adressere den. Smarte ledere vælger det sidste.

Læs også