Debat

Fagbevægelsen kæmper de forkerte kampe

Det burde være hjerteblod for fagbevægelsen at kæmpe for en lavere selskabsskat. Det vil gøre langt mere gavn for deres medlemmer end de små ændringer, som overenskomstforhandlingerne munder ud i.

På tærsklen til overenskomstforhandlingerne må de danske fagforeninger gøre op med sig selv, om de vil kæmpe for små symbolske gevinster eller melde sig ind i kampen om langsigtede forbedringer for deres medlemmer.

Hvis de vælger det sidste, så skal de droppe deres rituelle modstand mod en lavere selskabsskat. For selskabsskatten er reelt set en skat på virksomhedernes ansatte – og hermed fagbevægelsens medlemmer.

Det er med andre ord ikke virksomheden, men lønmodtageren, som betaler selskabsskatten i form af en lavere realløn.

Det ved vi fra Finansministeriet, der i et svar til Folketingets finansudvalg har vist, at sammenhængen mellem lavere selskabsskat og højere realløn er langt større, end det man hidtil har regnet med.

Derfor burde det også være hjerteblod for fagbevægelsen at kæmpe for en lavere selskabsskat. Det vil gøre langt mere gavn for deres medlemmer end de små ændringer, som overenskomstforhandlingerne hvert år munder ud i.

Hvis vi sænker selskabsskatten, så vil virksomhederne investere mere i nye maskiner, bygninger, computere og arbejdsgange, som vil øge produktiviteten. Det vil de blive nødt til, fordi de er i konkurrence med andre virksomheder om forbrugernes gunst. Det vil sige, at virksomhederne er i konkurrence med hinanden om at skabe det bedste og billigste produkt.

I dag er den danske selskabsskat på 22 procent. Lad os fx sige, at vi følger Storbritanniens eksempel og sænker selskabsskatten til 17 procent, så er der udsigt til en reallønsfremgang på hele 0,9 procent pr. arbejdstime.

Det svarer til 3.200 kroner ekstra i lønningsposen for en almindelig lønmodtager om året.

Hvis man følger Liberal Alliances politik, og sænker selskabsskatten til 12,5 procent, som man også har i Irland, så vil den danske timeløn stige med 1,7 procent – det svarer til godt 6.000 kroner ekstra i lønposen. Derudover vil økonomien (BNP) vokse med 25 milliarder kroner.

Det var måske det, som Pia Olsen Dyhr, Mette Frederiksen, Bjarne Corydon og Holger K. Nielsen forstod så godt, da den røde regering i 2013 sænkede selskabsskatten fra 25 til 22 procent.

Dengang var det med et måbende bagland og en bestyrtet fagbevægelse til følge. Men ret beset tjente de bare lønmodtagernes interesse.

I dag hører man ofte venstrefløjen argumentere imod en lavere selskabsskat ved at henvise til, at Danmark i forvejen har en selskabsskat, som placerer sig i midterfeltet af EU-landene.

Det er da også rigtig nok, men man glemmer at tage højde for, at Danmark er et lille land med en meget åben økonomi.

Tyskland er – på trods af sin selskabsskat på omkring 30 procent – ikke nær så følsom over for virksomhedsflugt som danske virksomheder.

Det er attraktivt for virksomheder at være på det tyske marked – alene fordi det er så stort. Det gør sig ikke gældende i Danmark. Her skal vi være attraktive på anden vis. Blandt andet via lavere skatter.

Fagbevægelsen siger, at de vil prioritere uddannelse frem for lavere skat. Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, at uddannelse er godt, og derfor er der også lige lavet en trepartsaftale, hvor vi bruger 2,5 milliarder ekstra på uddannelse.

Men det er begrænset, hvad én milliard mere til uddannelse vil give til lønmodtageren. Derimod ved vi, at hver milliard vi sænker selskabsskatten, vil kunne aflæses direkte på lønmodtagerens rådighedsbeløb.

Og ifølge Danmarks Statistik er det først og fremmest investeringer i nye maskiner, nye computere, arbejdsgange, som bidrager mest til produktiviteten og dermed reallønsfremgangen. Ikke uddannelse.

Med andre ord er lavere selskabsskat den klart billigste og mest effektive måde at sikre lønmodtageren flere lønkroner.

Derudover vil det også automatisk sikre et lønhop til offentligt ansatte.

Så kære fagbevægelse: Hvis I virkelig vil gøre en forskel for jeres medlemmer, så burde I bekæmpe den forvridende selskabsskat, som er med til at holde jeres medlemmers løn nede.

Læs også