Debat

SU til udlændinge dræner statskassen for millioner

Antallet af udlændinge, der modtager dansk SU er eksploderet siden 2013. De danske skatteborgere forærer hver måned 6.000 kroner til godt 20.000 udenlandske studerende. Det giver ingen mening.

Den danske stat er via sine skatteydere en generøs leverandør af uddannelser til både sine egne borgere og til udlændinge Det mener jeg er godt. Adgang til uddannelse og fokus på viden og forskning er væsentlige parametre til at sikre Danmark som et velstående samfund.

Det giver også ganske god mening samfundsøkonomisk at tiltrække udenlandske studerende til især de lange videregående uddannelser. Udenlandske kandidater fra de sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fakulteter bidrager ganske positivt både fagligt og økonomisk til det danske samfund.

Men at den danske stat via sine skatteydere også forærer 6.000 kroner om måneden i form af SU til godt 20.000 udenlandske studerende, det giver absolut ingen mening.

Antallet af udenlandske studerende på dansk finansieret offentlig forsørgelse i form af SU er steget kraftigt fra 6.600 til flere end 20.000, siden en EU-dom i 2013 gav EU-borgere adgang til dansk SU, blot de præsterede lønarbejde i Danmark ti timer om ugen.

For det første er det ganske urimeligt overfor skatteyderne, at de tvinges til at forsørge en stor gruppe udlændinge, som sagtens ville kunne forsørge sig selv. De er jo raske og rørige unge mennesker.

For det andet trækker det incitamentsstrukturen skæv, så udlændinge vælger Danmark som uddannelsesland først og fremmest, fordi SU’en er tilgængelig og ikke på grund af uddannelsernes kvalitet eller jobmulighederne i Danmark.

Det er dumt. Det skal vi holde op med. Retten til SU og al anden offentlig forsørgelse bør knyttes til det danske statsborgerskab.

Den danske SU er så langt den mest attraktive ordning i Europa og Norden. Den virker som en magnet, men det er uhensigtsmæssigt. Det skulle være kvaliteten i uddannelserne, der var magneten – ikke adgangen til offentlig forsørgelse.

Den danske velfærdsstat er fuld af skæve incitamenter. SU til udlændinge er endnu et eksempel opstået ud af tre uheldige sammenfald.

  1. Et flertal af danske politikere insisterer på, at økonomisk lighed er vigtigere end velstand og vækst
  2. Et flertal af danske politikere mener at udlændinge her i landet ideelt skal have samme rettigheder som danske statsborgere
  3. EU’s institutioner undergraver målrettet nationalstaternes suverænitet.

Som et resultat oplever vi i disse år, at udlændinge fra andre EU lande i stigende antal hæver SU, mens de tager en korterevarende uddannelse i Danmark fremfor en kandidatuddannelse. Men det er ikke en god udvikling set med danske øjne.

I 2016 gik 56 pct. af de udenlandske dimittender med kandidatuddannelse direkte i beskæftigelse. For erhvervsakademierne var den samme gruppe kun 18 pct. For bachelorerne kun 3 pct. Det viser en undersøgelse fra DI.

Det danske samfund får altså faldende udbytte af sin stigende investering i udenlandske studerende. Flere af dem forsørges af SU under deres uddannelse. En mindre andel kommer direkte i beskæftigelse, og en stigende andel forlader Danmark efter endt uddannelse.

Kun ved at tage et opgør med ovenstående tre punkter kan vi erstatte de skæve incitamenter med sunde incitamenter.

Læs også
Top job