Debat

Ægteskabet mellem Danmark og techgiganterne knirker

Apple og Facebooks løfter om grønne datacentre kan blive vigtige i forhold til regeringens målsætning om 100 procent vedvarende energi i el og varme i 2035, skriver to it-eksperter

Foreløbig illustration af Apples datacenter ved Viborg.

Det ligner umiddelbart det perfekte ægteskab; Apple, Facebook og formodentlig også Google vil bygge datacentre i Danmark. Danmark giver de tre mastodonter en god geografisk placering, en tårnhøj forsyningssikkerhed, fiberkabler samt mulighed for at brande sig grønne med vedvarende energi. Til gengæld kan Danmark se frem til investeringer, arbejdspladser, en strategisk placering i det globale dataflow samt muligheden for at blive innovationssmeltedigel.

Det er i hvert fald det, som de implicerede erhvervsfolk og politikere siger, at de håber på, vil ske.

Som i et hvert ægteskab, er det dog først, når hvedebrødsdagene er forbi, at forholdet skal stå sin virkelige prøve. En af udfordringerne i dette ægteskab bliver energiforbruget. Vurderingerne af, hvor meget energi datacentrene vil forbruge, er meget forskellige, men ifølge en prognose fra Energinet vil datacentrene stå for en ca. tiendedel af Danmarks samlede energiforbrug i 2025. Hvis ikke der bliver fundet en grøn løsning på techgiganternes energiforbrug, bliver det dermed svært at nå regeringens i forvejen ambitiøse målsætning om 100 procent vedvarende energi i el og varme i 2035.

Godt nok høstede Apple ros hos selveste Greenpeace, da virksomheden i sommeren 2017 løftede sløret for deres planer om at bygge vindmølleparker på land, som vil kunne løfte energiforbruget fra deres to datacentre. Men her i første halvdel af 2018 har offentligheden ikke set nogen planer for, hvor store vindmølleparkerne skal være, hvor de skal placeres og hvor meget energi de vil egentlig vil producere.

I takt med at byggeriet af Apples datacenter skyder frem på byggepladsen ved landsbyen Foulum nær Viborg, bliver energispørgsmålet derfor mere og mere presserende: Hvor skal energien komme fra?

James Maguire, postdoc, IT-Universitetet og Jari Kickbusch, forskningskommunikatør, IT-Universitetet

Ifølge en beregning fra Ingeniøren vil det kræve 200 landvindmøller, hvis Apple vil forsyne deres to datacentre i henholdsvis Viborg og Aabenraa med vindmøllekraft. Disse vindmøller vil lægge beslag på store landarealer, men i juli sidste år afviste borgmestrene i både Aabenraa og Viborg, at vindmølleparkerne skulle ligge i deres kommuner. I takt med at byggeriet af Apples datacenter skyder frem på byggepladsen ved landsbyen Foulum nær Viborg, bliver energispørgsmålet derfor mere og mere presserende: Hvor skal energien komme fra?

Situationen bliver ikke mindre kritisk af, at statsstøtten til den vedvarende energi stopper fra 2020 samtidig med, at en stor del af de danske vindmøller er gamle og slidte. Hvis staten skal indfri deres mål om et 100 procent grøn el i 2035, kan tech-giganternes villighed til og mulighed for at investere i grøn energi i Danmark meget vel blive altafgørende. Hvis ikke Apple, Facebook og (måske) Google lever op til deres løfter om investeringer i vedvarende energi, risikerer vi, at det grønne ægteskab bliver forvandlet til et kulsort CO2-mareridt.

af James Maguire, postdoc, IT-Universitetet og Jari Kickbusch, forskningskommunikatør, IT-Universitetet

Læs også