Debat

Fedtlaget af djøfere står i vejen for højere løn til pædagogen

Uanset om landets lærere og pædagoger får lidt mere i timen eller ej, så har vi endnu ikke løst den offentlige sektors grundlæggende problem med centralisering og bureaukrati.

De offentligt ansatte vil have mere i løn og bedre arbejdsvilkår. Det lægger de arm med stat, regioner og kommuner om i disse uger.

Jeg mener bestemt, at offentligt ansatte skal have ordentlige arbejdsvilkår og en løn, der står mål med den værdi, de skaber gennem deres arbejde. Men det er tydeligt, at der er noget, der ikke fungerer i systemet. Der er systemfejl af alvorlig karakter, som vi som samfund må forholde os til, når kravet altid lyder på mere i løn plus flere ansatte, men uden garanti for bedre service.

Min konklusion er, at vi skal stoppe centraliseringen og detailstyringen og gå den anden vej. Reducere politikernes indflydelse og give mere indflydelse til danskerne. Vi skal ikke opgive vores velfærdssamfund, hvor vi gennem skat sikrer børnepasning, skoler, sundhed og ældreomsorg til alle, men vi skal sætte institutionerne fri af politikerne og djøferne, så institutionerne kan fokusere på deres kerneområder, konkurrere innovativt og levere kvalitet til den bedste pris.

Politikere og embedsmænd har altid været rigtig gode til at læsse flere opgaver ud i den offentlige sektor, som giver de ansatte mere arbejde, men som ikke forbedrer kvaliteten eller øger produktiviteten. Regelmængden og opgavemængden stiger konstant. Djøferne leverer unødigt projektmageri og ubrugelige it-systemer. Politikerne kræver skemaer, kontrol, nye organisationsformer og strategier. Og imens forfalder kerneydelserne.

Centraliseringen og regelstyringen er de store syndere. Det burde være dér, at organisationer for pædagoger, læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, skolelærere osv. satte ind. De burde insistere på, at deres medlemmer skulle arbejde for med ansvarlighed overfor kerneydelsen i stedet for et ansvar overfor djøf-laget og politikerne.

Det er i enhver privat virksomhed netop ansvarlighed over for kerneydelsen, som giver den større produktivitet, der er grundlaget for at lønnen kan stige. Det fokus mangler i den centraliserede offentlige sektor.

Et reelt selveje til skoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem osv. med uafhængige bestyrelser finansieret ved, at danskerne med en voucher på den skattefinansierede del af ydelsen kan købe sig til service i den institution, som de selv finder bedst, kunne være den rigtige løsning.

Mange oplever, at de seneste årtiers centraliserende reformer har givet et negativt resultat. Servicen er blevet ringere og dyrere. Offentlige skoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem osv. leverer ikke stigende kvalitet til faldende priser, som vi ellers oplever alle steder i den private sektor.

I en privat virksomhed på et frit marked forsvinder kunderne, hvis virksomheden ikke leverer kvalitet. Så går man over gaden og køber sine varer hos konkurrenten. Det giver både ledelse og ansatte et stærkt incitament til at koncentrere sig om kerneydelsen og skære alt det overflødige væk, så prisen bliver lav og kvaliteten høj.

Det er i enhver privat virksomhed netop ansvarlighed over for kerneydelsen, som giver den større produktivitet, der er grundlaget for at lønnen kan stige. Det fokus mangler i den centraliserede offentlige sektor.

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

I det offentlige er der ikke det samme incitament. Der er dér, systemfejlen ligger, og som gør udsigten til strejker og lockout så håbløs. For konflikten vil ikke løse noget for danskerne. Den vil heller ikke gøre tilværelsen for de offentligt ansatte bedre. Når de har lagt arm og fundet et kompromis vil lønnen stige en smule for hver enkelt, og skolelærerne vil måske få lidt tilbage fra indgrebet i 2013, men den dybe systemfejl, vil der ikke blive rettet på. Desværre har hverken politikerne, embedsmænd eller fagbevægelse et incitament til at gøre noget ved det egentlige problem. Derfor fortsætter det.

Men danskerne har en stærk interesse i at skoler, børnehaver, vuggestuer, plejehjem osv. leverer en kerneydelse af høj kvalitet til den laveste pris. Og det er trods alt, os der betaler. Derfor bør vi decentralisere den offentlige sektor, lade pengene følge borgerne og sætte institutionerne fri af politikere og djøfernes detailstyring og regeltyranni. Politikerne skal bestemme mindre. Danskerne skal bestemme meget mere selv.

Læs også
Top job