Debat

Liberal værdikamp i en socialdemokratisk velfærdsstat

Man kan sagtens være en liberal ideologisk indpisker og et resultatsøgende borgerligt parti på en og samme tid

En opgørelse lavet af tænketanken CEPOS viser, at den nuværende regering har lettet skatten med 14,6 milliarder kroner. Til sammenligning lettede statsminister Helle Thorning-Schmidt skatten med én milliard kroner. Det understreger, at selvom tingene ikke altid foregår i det tempo, som vi foretrækker i Liberal Alliance, så betyder det noget, om vi har en borgerlig-liberal eller en socialdemokratisk regering.

Nogle liberale røster er stadig skuffede. De mener, at der er tale om småpenge, og at Liberal Alliances rolle i Danmark i højere grad er at føre fuldtonet værdikamp – og ikke andet. Jeg forstår godt frustrationen. Men jeg er ikke enig i, at vi kun skal føre værdikamp.

Vores opdrag som politisk parti er at gøre begge dele. Vi skal føre liberal værdikamp og ændre holdninger. Vi skal fortælle, hvorfor vi får et bedre samfund af, at individet fylder mere og staten mindre. Vi skal fortælle, hvorfor en høj skat dræber virkelyst og initiativ, vi skal fortælle, hvorfor den personlige frihed er vigtigere end alt andet.

Men vi skal også søge maksimal politisk indflydelse og skabe konkrete politiske resultater, hvor det er muligt. Til gavn for helt almindelige danskere.

Vi har lige haft landsmøde i LA, og derfor vil jeg gerne gøre midlertidigt status og adressere problematikken 'værdikamp' versus 'realpolitiske resultater'.

Liberal Alliance er en del af den danske liberale bevægelse. Den består af mange stærke meningsdannere i den offentlige debat, den består af CEPOS, den består af lederskribenter på forskellige borgerlige aviser og mange andre.

I den bevægelse er LA den parlamentariske del af ligningen. Vi er dem, der kan ændre lovgivningen. Vi kan godt vælge udelukkende at føre værdikamp i forsamlingshuse og i debatspalterne, men så er vi ikke et politisk parti. Vores opgave er at omsætte værdikampen i spalterne til konkret lovgivning, som trækker Danmark i en mere liberal retning til gavn for helt almindelige mennesker.

Når man ikke har absolut flertal som politisk parti, så må man indgå kompromiser for at skabe resultater. På den betingelse at det samlet trækker i en mere liberal retning.

Jeg vil godt vedgå, at vi skal opprioritere den værdikamp, som vi lykkedes så godt med som oppositionsparti. Men man må anerkende den iboende værdikamp, der ligger i konkrete politiske resultater. Når vi for tredje gang får nedsat registreringsafgiften, så handler det ikke bare om billigere biler. Det handler også om rimelighed.

Værdikamp for mig er også, når jeg rejser debatten om at afskaffe eller nedsætte arveafgiften. For arveafgift er en skat på opsparing, det er en skat på døde mennesker, det er en skat på familier. Arveafgiften er slet og ret unfair. Jeg kan ikke love noget, men jeg vil kæmpe for, at det bliver også bliver til realpolitik.

Vi er – og vil altid være – en del af den liberale bevægelse. Men som politisk parti har vi ikke andre muligheder end også at indgå kompromiser. Så længe det samlet set går den rigtige vej, så tager vi vores del af ansvaret.

Læs også
Top job