Serier

Kostbar silotænkning plager offentlige og private ledere

Det er på tide at private og offentlige ledere lader sig inspirere af hinanden

World Economic Forum 2016

Det var amerikaneren Phil S. Ensor, der i 1988 opfandt begrebet 'silosyndrom', hvorved han introducerede udtrykket silotænkning, der i 40 år har været en uundværlig definition i debatten om moderne ledelse. Phil Ensor var managementkonsulent for Goodyear Tyre & Rubber Company og en dag på vej til arbejde gik det op for ham, at hans organisation tænkte i, ja, siloer. Virksomheden manglede evnen til at tænke på tværs.

Vi har efterhånden lært lektien om at tænke sidelæns, når vi effektiviserer og strømliner vore organisationer - ellers skal Amazon nok gøre os opmærksom på det. Men der er et nyt område, som begynder at falde i øjnene: Nemlig silotænkningen, som adskiller privat og offentlig ledelse.

Siden 1988 har vi ufortrødent forfinet indholdet af to gigantiske vertikale tænketanke for henholdsvis offentlige og private ledere. Der er ingen reel forbindelse mellem erhvervslivets to sektorer. Hvis vi synes, de offentlige virksomheder ikke drives effektivt nok, tilsætter vi mere konkurrence og børsnoteret ledelse fra nabosiloen, omend vi stadig mangler at se resultaterne af den operation.

Vi kunne måske leve med den vertikale adskillelse, hvis den private og den offentlige sektor intet havde med hinanden at gøre. Det offentlige kunne så bare servicere almenvældet, og de private kunne koncentrere sig om at tjene penge til ejerne. Helt så enkelt er det bare ikke. Behovet for samarbejde mellem offentlige og private virksomheder er nemlig voksende. Offentlig-private-partnerskaber bliver stadig vigtigere i fx store infrastrukturprojekter. Når Elon Musks SpaceX vokser, er det fordi NASA ikke længere selv bygger sine raketter, men har besluttet at investere i den private rumfartsindustri, som har bedre kompetencer. Men derved har Musk også fået en dobbelt bundlinje. Han skal både tjene penge til aktionærerne og har et moralsk ansvar for at bringe amerikanerne langt ud i rummet - helst til Mars.

Den dobbelte bundlinje i det private erhvervsliv bliver stadig mere synlig. Antallet af såkaldte sociale virksomheder er i vækst over alt i verden. I Storbritannien er der en halv million erklærede sociale selskaber, der beskæftiger halvanden million mennesker, og som på kommercielle vilkår skal skabe bedre sociale ydelser til borgerne. En stadig voksende del af verdens iværksættere er sociale entreprenører.

Direktøren for en kommunal forvaltning bliver bedre til sit job, når han lærer konkurrencementalitet af salgsdirektøren for en it-virksomhed.

Lars Ib, rektor for Business Institute

Kapitalens højborg, World Economic Forum i Davos, har oprettet en fond, der understøtter virksomheder med dobbelte bundlinjer. Det er firmaer, der bringer medicin til øde egne af kloden med droner, sikrer fattige juridisk assistance eller skaffer finansiel infrastruktur til verdens millioner af bankløse. Alle sammen formål som gør verden bedre. Det hele foregår på et kommercielt grundlag, men for de pågældende virksomheder er det sociale overskud lige så vigtigt som den økonomiske profit. De to ting er ikke modsætninger. De er komplementære.

Kreativiteten i lederskabet både inden for det offentlige og private er ofte for begrænset: Man har kun én bundlinje. Men væksten af de sociale virksomheder understreger, at de ledelsesmæssige udfaldsrum kan gøres større. I vores iver efter effektivitet, har vi splittet vort erhvervsliv op på midten med tilhørende separate ledelsesideologier og systemer. Men de to systemer er i virkeligheden afhængig af hinanden. De servicerer de samme mennesker, som skiftevis kaldes borgere og kunder.

Det er på tide at private og offentlige ledere bliver mere nysgerrige på hinanden og lader sig inspirere på tværs af siloerne. En bankdirektør kan lære meget af en officer eller politichef. Og direktøren for en kommunal forvaltning bliver bedre til sit job, når han lærer konkurrencementalitet af salgsdirektøren for en it-virksomhed. Dansk erhvervsliv og den offentlige sektor trænger til et nyt ledelsesmæssigt operativsystem; et sæt af kompetencer og værdier, der ophæver grænserne mellem de private og offentlige siloer, redefinerer forretningssucces og skaber et nyt ledelsessprog, som tales i alle organisationer og tilgodeser flere bundlinjer på samme tid.

Læs også
Top job