Debat

Vi er »helt uforstående« overfor regeringens blinde topstyring

Regeringen vil centralisere erhvervsstøtten, men det vil koste vækst og lokale job, skriver en række prominente jyske borgmestre fra både Venstre og Socialdemokratiet.

Foto: Gregers Tycho

Vi har stor respekt for regeringens ønske om at gøre erhvervsfremmeindsatsen enklere, og vi er enige i, at det for virksomhederne skal være nemmere at overskue tingene, end i dag.

Vi er dog helt uforstående overfor, at regeringens ekspertudvalg, Forenklingsudvalget, lægger en model frem, der baserer sig på topstyring og derigennem fjerner erhvervsinitiativet fra kommunerne.

Det er lokalt, at man bedst ved, hvad der presser sig på, og hvad der aktuelt er efterspørgsel efter.

Set fra en virksomhedsvinkel er det altafgørende, at kommunerne er i stand til at tage stærke erhvervsinitiativer, fordi det smitter af på klimaet i det lokale erhvervsliv, lysten til at etablere egen virksomhed, muligheden for at løse specifikke, lokale udfordringer og ikke mindst tiltrækningen af nye virksomheder.

I Danmark har vi tradition for at tage udgangspunkt i subsidiaritetsprincippet – altså nærhedsprincippet, hvor beslutninger træffes på det lavest mulige, politiske niveau. Vores erhvervsorganisationer er et gennemprøvet og velfungerende eksempel på den praksis – med 4.400 virksomheder i det midtjyske, der er parat til at betale medlemskontingent for at bakke op om de lokale, kommunale indsatser. Det giver virksomhederne en lokal indgang til vejledning og netværk og ikke mindst inspiration til kontinuerlig udvikling.

Modellen er den samme i en række danske provinsbyer. Den sikrer en tæt dialog og ikke mindst, at udbuddet af produkter og lokale initiativer reelt er dikteret af, hvad der aktuelt er brug for. Det sikrer samtidig en velkendt og genkendelig platform for tæt, lokal dialog mellem kommune og virksomhed, så der skabes størst mulig sammenhold om en stærk, lokal erhvervspolitik.

Hovedparten af danske virksomheder er ejerledet. En typisk ejerleder er en handlingens mand med stor indsigt i sine kunder og produkter. Når centrale erhvervsaktører slår på tromme for eksempelvis Industri 4.0 og en øget digitalisering, går budskabet hen over hovedet på de fleste, fordi det netop er udtænkt centralt og lanceres top-down. Fjerner man det kommunale niveau, som arbejder ude i virkeligheden, koster det arbejdspladser og vækst.

Fjerner man det kommunale niveau, som arbejder ude i virkeligheden, koster det arbejdspladser og vækst. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at Folketinget vælger topstyringslogikken fra.

Steen Vindum | Hans Østergaard  | Ib Boye Lauritsen | Ulrik Wilbek | Peter Sørensen | Kasper Glyngø | Lars Hartvig Andersen | Kim Brarup | Tommy G. Jespersen | Viggo Hansen | Finn Damkjær Pedersen

Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at Folketinget vælger topstyringslogikken fra. Det vil sikre, at gode, lokale initiativer får lov til at virke nedefra og op, både når det gælder iværksætter- og arbejdsmarkedsindsatser og netværkssamarbejde. Erhvervsfremmesystemet skal tænkes og praktiseres decentralt, så ressourcerne bruges så tæt på virksomhederne som muligt. Beslutningerne skal tages, hvor der er viden og kontakt til virksomhederne. 

Lokal erhvervsfremme er vævet helt tæt sammen med, hvad der sker i resten af kommunen, når det gælder jobcentre, infrastruktur, indsatsen i skolerne, tiltrækningen af medarbejdere og investeringer, fælles ansvar for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og lærepladser. Det er således vores klare erfaring, at fysisk nærhed er afgørende for indsatsen i forhold til virksomhederne.

Vi tror ikke på, at et system med Erhvervshuse sikrer et stærkt initiativ omkring vores erhvervsliv og den lokale erhvervspolitik. Det skal varetages og praktiseres lokalt i tæt samarbejde med slutbrugerne: De lokale iværksættere og virksomheder. I øvrigt er der historisk set ikke entydige beviser på, at centralisering automatisk skaber mindre administration.

Lad det sunde danske nærhedsprincip gælde – også når vi skal skabe de bedst mulige rammer for vores lokale virksomheder og arbejdspladser.

Af Steen Vindum, borgmester i Silkeborg (V), Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern (V), Ib Boye Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande for (V), Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg for (V), Peter Sørensen, borgmester i Horsens for (A), Kasper Glyngø, borgmester i Hedensted for (A), Torben Hansen, borgmester i Randers (A), Finn Møller, fmd. Nykredit Randers, Lars Hartvig Andersen, adm. direktør i Elfac, Kim Brarup, adm. direktør i Martinsen, Tommy G. Jespersen, adm. direktør i KK Wind Solutions, Viggo Hansen, adm. direktør Danglas og Finn Damkjær Pedersen, adm. direktør Dansk Halentreprise.

Læs også
Top job