Debat

Sådan gør vi investeringsforeningerne (endnu) bedre

Det er blevet nemmere at gennemskue omkostningerne i de enkelte investeringsforeninger, men det er stadig svært at sammenligne foreninger og prisniveauer

De skjulte – eller indirekte – omkostninger i investeringsforeningerne er så småt på vej frem i lyset. Foreningerne lovede for nogle måneder siden Finanstilsynet at oplyse tal for de såkaldte indirekte handelsomkostninger. Og nu har de opfyldt løftet. Tallene kan læses på Finans Danmarks hjemmeside, for hver enkelt fond i samtlige investeringsforeninger.

At få disse omkostninger frem i lyset vil virkelig gøre det nemmere for danskerne at investere deres opsparing, og branchen fortjener anerkendelse for at lægge tallene frem. Der er dog noget, vi ikke kan få til at stemme.

Som bekendt omfatter de indirekte handelsomkostninger tre ting:

  • Kursspænd, det vil sige forskellen på købs- og salgskurser
  • Valutakursspænd.
  • Kurspåvirkning, et fagudtryk som dækker over virkningen af, at en stor investeringsforening kommer til at påvirke kurserne, når den køber eller sælge et bestemt værdipapir.

Alle tre typer opleves i form af mindre afkast. De indirekte handelsomkostninger varierer med omfanget af den enkelte fonds handel. Mere handel udløser højere omkostninger. Aktive fonde har dermed højere indirekte omkostninger end indeksfonde – ofte meget højere. Og når vi nu taler om indeksfonde, håber jeg på, at udbyderne af dem også vil fremlægge de indirekte omkostninger.

Men med den viden i baghovedet er der et par ting ved tallene, som undrer mig. Der er således flere fonde, som simpelthen opgiver deres indirekte handelsomkostninger til at være nul som i 0,00 procent. Det gælder også fonde, som på deres egne hjemmesider oplyser, at de har en omsætning på 100 procent, det vil sige, at hele værdipapirbeholdningen udskiftes i løbet af et år. Det lyder mildest talt usandsynligt, at sådan en fond ikke skulle have nogen indirekte handelsomkostninger overhovedet.

For én af investeringsforeningerne ser man, at blandede fonde – med både aktier og obligationer – har højere indirekte handelsomkostninger end den pågældende forenings rene aktie- eller obligationsfonde. Det lyder også underligt.

Jeg har et forslag til branchen, som naturligvis har fordele og ulemper: Aftal nogle retningslinjerne i form af nøgletal for de enkelte markeder og valutaer. Der er jo større kursspænd og valutakursspænd, hvis man handler med eksotiske aktier i eksotiske valutaer, end hvis man handler med Novo Nordisk-aktier på fondsbørsen i København. Ud fra de nøgletal kan den enkelte fond nemt beregne sine omkostninger, når den ved, hvor meget den handler på enkelte markeder og aktivklasser.

Med sådan en aftale vil de enkelte foreninger kunne være sikre på, at konkurrenterne indberetter omkostningerne på samme måde som dem selv. Og investeringskunderne vil få nogle mere sammenlignelige og forståelige tal.

Læs også
Top job