Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Amager Bakke kan tjene forbrugerne godt i mange år

Det udskældte milliardbyggeri, Amager Bakke, er grundlæggende en god ide både økonomisk og miljømæssigt. Men en række politiske beslutninger forkrøblede det hele

Foto: Christoffer Regild

Meget af kritikken af forbrændingsanlægget Amager Bakke har gået på, at der ikke affald nok til rådighed i Danmark. Det er rigtigt på kort sigt - dvs. indtil ca. år 2025. Men herefter forventes der at være mangel på kapacitet til at brænde affald af. Syv år er ganske kort tid, når det tager fem år at bygge et kraftvarmeværk på størrelse med Amager Bakke.

Kritikken af Amager Bakke går også på, at det er miljømæssigt uforsvarligt at importere affald til forbrænding i Danmark. Disse problemer er det værd at diskutere nærmere.

Problemerne med økonomien i Amager Bakke opstår, fordi man afviser at importere affald. Normalt modtager man penge for at afbrænde andre landes affald, og det giver derfor god økonomisk mening at importere affald. Vores nærmeste naboer har også et overskud af affald, som ikke brændes af og derfor lægges på depot. Det gælder specielt Storbritannien.

Samtidig kan disse lande have svært ved at udnytte energien ved afbrænding af affald. I bedste fald kan de udnytte afbrændingen til produktion af strøm med en virkningsgrad på ca. 25 pct. Det betyder, at kun 25 procent af den energi, der skabes ved at brænde affaldet af, omdannes til elektricitet. Grunden til, at man ikke kan få højere virkningsgrad er, at affald er et særdeles vanskeligt brændsel. I Danmark har vi et fjernvarmenet, som udnytter de resterende 75 pct. af energien i form af fjernvarme. Det vil sige, at vi i meget højere grad kan udnytte energien i affaldet. Derfor giver det god mening at brænde udenlandsk affald.

Men det kræver ressourcer og slider på miljøet at fragte skralde over store afstande, siger kritikerne. Men skibe er en særdeles miljøvenlig transportform. Når skibe kan lægge til direkte ved Amager Bakke, er der ingen supplerende håndtering i Danmark. Derfor er de miljømæssige konsekvenser ved transport meget begrænsede. Derfor er det også en absurd ide at stjæle affald fra de andre affaldsforbrændingsanlæg i Københavnsområdet ved at indsætte ekstra skraldebiler.

Der er ingen tvivl om, at Amager Bakke er et helt usædvanligt flot kraftvarmeværk, og der er brugt rigtig mange penge på den meget flotte bygning. Om det er en god ide at bruge så mange penge på arkitektur i København skal være usagt, men det er gjort før – fx med det Kongelige Bibliotek. Men om en placering af Amager Bakke, ude på den nordøstlige ende af Amager, berettiger til at bruge så mange penge på arkitektur, skal være usagt. Det bliver dog interessant at se når skibakken kommer i anvendelse.

Det grundlæggende problem med forbrændingsanlægget er altså, at man bremser for importen af affald. Dermed udnytter man ikke kapaciteten og forringer økonomien. Den beslutning er både miljømæssigt dårligt og økonomisk uansvarlig.

Af Jens Møller Andersen, civilingeniør.

BRANCHENYT
Læs også