Debat

Danske arbejdspladser rummer en underskov af skjult uformel ledelse

Du ved måske ikke, hvad subliminal ledelse er, men du udøver det allerede.

”Alle mennesker udøver ledelse” er et af de citater, der har taget mig længst tid at fordøje.

Citatet stammer fra den danske nestor i ledelse, professor Erik Johnsen. Hans opfattelse var, at enhver medarbejders adfærd udløser ændringer i adfærden hos flere andre. En sådan indflydelse på andres adfærd havde i Erik Johnsens optik en snert af ledelse over sig. Andre ville måske betegne indflydelsen som samarbejde. Andre igen som utidighed.

For 25 år siden diskuterede jeg citatets rigtighed med min 19 år ældre samarbejds- og sparringpartner: Erik Johnsen. Et fælles ledelsesteoretisk projekt gjorde det nødvendigt at nå til enighed. Det kom vi, for han lagde et ”nu og da” til citatet, så det efterhånden fik ordlyden: ”Stort set alle mennesker udøver ledelse – nu og da.”

I praksis betyder det, at mennesker, der samarbejder i et fællesskab, fra tid til anden bevidst eller ubevidst vil påvirke andre menneskers tanker, følelser og adfærd. Og det er denne provokerede ændring af andres situation, som reelt er udtryk for, at ledelse i praksis finder sted. Når vi opdrager vore børn, udøver vi ledelse over for dem. For deres holdninger og adfærd ændres. Når vore teenagebørn forhandler sig frem til et senere hjemkomsttidspunkt om natten, udøver de ledelse over for os. For vore normer og adfærd ændres.

Kunne vi være fluen på væggen rundt om i danske familier og på danske arbejdspladser, ville vi se, hvordan menneskers adfærd konstant ændrer retning og karakter. Netop på grund af indflydelsen fra de mange andre, som ikke nødvendigvis er udpegede som formelle ledere. Men som alligevel får menneskers adfærd til at ændre substans. Det kan være en kollega, der registrerer en rastløshed og svingende koncentration hos en anden på jobbet. Kollegaen parkerer måske midlertidigt den fælles opgave for at kunne lytte sig frem til, hvor skoen trykker. Der bliver sat ord på den andens belastning, og presset tager efterhånden af. Den fælles opgave kan snart fortsætte, hvor den slap.

En sådan kollegial handlemåde rummer flere ledelseselementer som fx opmærksomhed, empati, medmenneskelig interesse og handlingsprioritering. Men handlingen foregår ofte på et ikke bevidst plan. Handlingen er spontan, uselvisk og engageret. I modsætning til systematisk tilrettelagt og punktligt kalkuleret. De relativt mange medarbejdere, der på et ubevidst plan udfører en sådan uformel og skjult ledelse for at gøre hverdagen bedre for andre, kan have betydelig større indflydelse på arbejdspladsens trivsel og arbejdsmotivation, end disse medarbejdere selv og deres chefer er klar over. De skjulte uformelle ledere udgør rundt om på arbejdspladserne virksomhedens lim.

Indsatsen på trivsels- og motivationsfronten er ofte det incitament, der netop viser sig at kunne holde fællesskabet kørende. Lægges disse mange skjulte ledelsesindsatser sammen i en pulje, bliver resultatet en samlet trivselsskabende og motiverende effekt af dimensioner. På niveau med effekten fra organisationens formelle ledelse, når den fx gennemfører strategiplaner, talentudviklingsprogrammer, leanaktiviteter eller innovationsindsatser.

I rollen som formel leder, eller chef, er kunsten ikke mindst at kunne registrere, hvor i organisationen den skjulte ledelsesindsats finder sted. Og dermed hvilke medarbejdere, der især rummer drivkraften til denne særlige motivationsskabende praksis. For netop den ubevidste motivationsfremmende adfærd skal passes, plejes og belønnes gennem særlig opmærksomhed. Gennem dedikerede påskønnelser.

Desværre kan underskoven af motivationsfremmende kolleger også blive mødt med tavshed fra den formelle ledelses side. Man kan der have vigtigere ting at tage sig til – koncentrere sig om budgetterne for eksempel, regnearkene og de skemalagte årlige medarbejderudviklingssamtaler. Man overser let mennesket i medarbejderen. Overser betydningen af den menneskelige faktor, der ikke lige fremgår af regnearkets rækker og kolonner.

Nogle formelle ledere ”upstairs” lever en stor del af deres arbejdsliv med kalkulationer og vigtige møder. Alt imens nogle uformelle ledere ”downstairs” i det skjulte tager sig af kollegernes trivsel og arbejdsglæde. De sidste fortjener stor opmærksomhed og rigelig med opbakning. For ingen har bedt dem gøre det. De gør det, fordi de ikke kan lade være. Vi kunne kalde fænomenet for subliminal ledelse. Det vil sige naturlig ledelse i ubemærkethed og uden bevidste hensigter. Subliminal ledelse gør Danmark rigere.

Læs også
Top job