Serier

Bliver telefonaflytning i økonomisk kriminalitet hverdagskost?

Historisk har Bagmandspolitiet mest foretaget bagudrettet efterforskning. Men nu ser vi de første eksempler på, at bagmandspolitiet gennemfører fremadrettede efterforskninger ved telefon- eller rumaflytninger.

Hesalight-stifteren i retten

I Hesalight-sagen har aflytninger af telefoner tilsyneladende været en væsentlig del af bevisførelsen. Det er blot et ud af en række værktøjer, som politiet har fået til rådighed i forbindelse med bekæmpelse af alvorlig økonomisk kriminalitet - og som i øget omfang bliver anvendt i praksis.

For et års tid siden meldte Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet – ud, at der inspireret af metoder, der anvendes i bandesager om narko og anden organiseret kriminalitet, fremover vil blive anvendt mere fremadrettet efterforskning. Altså efterforskning, hvor bagmandspolitiet fra sidelinjen kan følge med, alt imens lovovertrædelserne bliver begået.

Historisk har bagmandspolitiet i al væsentlighed foretaget bagudrettet efterforskning. Det vil sige, at efterforskningen først indledes efter, at skaden er sket, og efter at en forbrydelse er blevet anmeldt til politiet.

Men nu foreligger tilsyneladende de første eksempler i verserende retssager om økonomisk kriminalitet på, at arbejdet hos bagmandspolitiet er blevet lagt om, herunder at der gennemføres flere fremadrettede efterforskninger ved telefon- eller rumaflytninger.

Politiets muligheder for at anvende fremadrettet efterforskning er i de seneste år blevet udvidet til f.eks. at omfatte alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven, sager om erhvervshemmeligheder, alvorlige krænkelser af immaterielle rettigheder, markedsmanipulation og insiderhandel. Sager, der alle opererer med en strafferamme på seks år eller opefter.

Virksomheder og ansatte, der er mistænkt for at være involveret i økonomisk kriminalitet, vil dermed i øget omfang risikere aflytning af telefoner, hemmelige ransagninger og rumaflytning.

Virksomheder og ansatte, der er mistænkt for at være involveret i økonomisk kriminalitet, vil dermed i øget omfang risikere aflytning af telefoner, hemmelige ransagninger og rumaflytning.

Hans Fogtdal, advokat med speciale i erhvervsstrafferet.

Ressourceanvendelsen i forbindelse med gennemførsel af aflytning er dog meget betydelig, da det er et økonomisk og personalemæssigt tungt redskab. I disse trængte ressourcetider og med håndtering af historisk store økonomiske sager, er det derfor spørgsmålet, i hvilket omfang redskabet i praksis vil blive anvendt.

Bagmandspolitiet har også i fuld offentlighed efterlyst informanter og meddelere – såkaldte whistleblowers – og bagmandspolitiet lover fortrolighed og kildebeskyttelse til disse. Det er af gode grunde vanskeligt at sige, om det i praksis er lykkedes at modtage flere sådanne informationer.

Under alle omstændigheder bliver det interessant at følge, om bagmandspolitiets udmelding om omlægning af arbejdsprocesserne og anvendelse af nye værktøjer vil give yderligere resultater i form af flere og hurtigere domme om økonomisk kriminalitet, eller om ressourcerne ved anvendelse af disse værktøjer er for betydelige.

BRANCHENYT
Læs også