Debat

Danske iværksættere har stor succes med at starte virksomheder – uden for Danmark

Danmark skal ikke kun være et land, hvor man starter sin virksomhed. Danmark skal også være stedet, hvor man kan vokse sig stor, lyder det fra Joachim B. Olsen

Danske iværksættere er helt i særklasse, når det kommer til evnen at skabe verdensomspændende og globale tech-selskaber.

Siden 2013 er der skabt 41 europæiske tech-selskaber med en værdiansættelse på mere end 1 milliard dollar – såkaldte unicorns. Hele fem af disse selskaber er danske, og det er ganske enkelt unikt.

De fem selskaber, Zendesk, Unity, Just Eat, Sitecore og Tradeshift, har til sammen en værdi på niveau med Maersk, som vel og mærke har mere end 100 år på bagen.

Det viser noget om den kvalitet og talentmasse, som findes i det danske iværksættermiljø.

Desværre er Danmark ikke et tilstrækkeligt attraktivt land til at holde på virksomhederne, mens de vokser.

Alle fem it-succeser er rejst ud af landet for at finde kapital til at vokse. Og det er desværre fortællingen om mange danske vækstvirksomheder. De starter i Danmark, men søger herefter udenlands for at hente venturekapital eller lade sig børsnotere i eksempelvis Sverige eller USA. Og dermed forsvinder meget af værdiskabelsen ud af Danmark.

Det kan man på ingen måde fortænke virksomhederne i at gøre. De skal selvfølgelig gøre, hvad de finder bedst. Og vi forsøger heller ikke at bilde nogen ind, at lille Danmark kan holde på alle virksomheder. Men vi burde i det mindste have den ambition, at vi kan konkurrere med vores svenske naboer.

For når virksomhederne forlader landet, så går vi glip af vækst, arbejdspladser og skatteindtægter. Uden en underliggende vækstmotor i form af nye selskaber vil vi opleve et tab af velstand i hele landet.

Derudover har det også en selvforstærkende effekt, når de største succeser stiler mod udlandet.

Udover it-serviceselskabet Netcompany er der ikke skabt en ny stor dansk virksomhed med 1.000 ansatte i mere end 20 år, og det er en særdeles bekymrende udvikling.

Jeg tror ikke, at det vil ændre sig med mindre, at vi skaber nogle grundlæggende politiske forandringer.

Det kræver ikke mindst et langt mere konkurrencedygtigt skattesystem, så det bliver langt mere attraktivt at slå sig ned og vokse sig stor i Danmark.

Når vi nu har nogle af verdens dygtigste iværksættere, så er det ærgerligt og skadeligt for Danmark, at vi ikke formår at holde på flere af virksomhederne.

Danmark skal ikke kun være et land, hvor man starter sin virksomhed. Danmark skal også være stedet, hvor man kan vokse sig stor.

Derfor er vores ambition også at gøre rammevilkårene så gunstige, at Danmark bliver svær at gå uden om. Det kræver – som nævnt – et markant mere fleksibelt skattesystem, som ikke skræmmer virksomhederne ud af landet. Derfor skal vi også have både kapitalbeskatningen, aktiebeskatningen og personskatterne ned på et niveau, som er konkurrencedygtig med de lande, vi sammenligner os med.

Det skylder vi Danmarks iværksættere.

Læs også