Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Det er svært at se den økonomiske gevinst i Løkkes sundhedsreform

Det er svært at få øje på initiativer i den nye sundshedsreform, der giver mere og bedre sundhed for de samme penge.

Regeringens forslag til en ny struktur for den offentlige sundhedssektor forsøger højst at tackle én ud af de to centrale udfordringer. Den ene handler om effektivitet, den anden om efficiens.

Effektivitet vil sige at producere et givent resultat med så få omkostninger som muligt. Efficiens vil sige at få så stor nytte for borgerne som muligt ud af pengene. Effektivitet vil altså sige, at en given kurv med varer fås så billigt som muligt. Efficiens vil sige, at der er de varer i kurven, den enkelte forbruger foretrækker.

En ny organisering af sundhedssektoren kan måske føre til mere sundhed for pengene. Som min kollega, Mia Amalie Holstein, har påvist, vælger regionerne selv at producere de behandlinger, som de i en række tilfælde kan købe meget billigere på privathospitaler. Så potentialet er der. Der er dog ikke udført nogen analyser, som viser, at den nye organisering vil høste det potentiale.

I udspillet er det svært at få øje på initiativer der forbedre efficiensen. Der kommer flere praktiserende læger, og det kan øge patienternes mulighed for at vælge den læge, de foretrækker. Der kommer lidt mere information om behandlingsmulighederne på et andet hospital end det, man er visiteret til. Men det er omtrent det.

Der er gode grunde til at forbedre både effektivitet og efficiens. De hænger i høj grad sammen med, at de teknologiske muligheder for at behandle patienterne vokser kraftigt. Det er i sig selv godt. Men det betyder også, at efterspørgslen efter sundhedsydelser stiger og kan komme til at lægge beslag på en stadig større del af økonomien. Sundhedsudgifterne er det offentlige udgiftsområde, der vokser hurtigst. Derfor er effektivitet vigtig. Og med flere behandlingsmuligheder er det også blevet vigtigere at få lov at vælge mellem dem individuelt.

Det hidtidige regionale sundhedssystem er langt fra ideelt. Det er opdelt primært efter geografi. De fem regioner varetager både sygeforsikringsopgaven og sygehusdriften. De har et monopol i hver deres geografiske område.

I regeringens forslag svækkes de regionale monopoler, men til fordel for en kraftigere centralisering.

Et oplagt alternativ var at adskille forsikringsopgaven og sygehusdriften i selvstændige enheder. Samtidig bør man bryde de geografiske monopoler, så borgerne får lov at vælge mellem forskellige forsikringsenheder, uanset bopæl. Og ligesom borgerne bør kunne vælge mellem forsikringsenhederne, bør disse på sin side kunne vælge mellem produktionsenhederne. Konkurrencen mellem henholdsvis forsikringsenheder og produktionsenheder vil fremme dem, der løser opgaven mest effektivt og efficient.

BRANCHENYT
Læs også