Debat

Luk virkeligheden ind på Danmarks økonomiske studier

Det enorme velstandstab efter finanskrisen understreger vigtigheden af, at studerende lærer om, hvordan finanssektoren fungerer i virkeligheden, skriver formandskabet i studenterorganisationen Rethinking Economics Danmark.

Arkivfoto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix

Samfundet har brug for økonomistuderende, der er rustede til at analysere økonomien, som den udspiller sig i virkeligheden. Ikke som økonomien tager sig ud i matematiske ligninger, der venter på at blive løst uden hjælpemidler.

Derfor er det også enormt positivt, at uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) tirsdag klokken 15.00 er kaldt i samråd i Folketinget for at diskutere ensretningen på de økonomiske uddannelser, der lider under, at virkeligheden er blevet antaget væk.

Danske politikere og virksomheder har brug for økonomer, der er trænet i at studere virkeligheden empirisk med brug af forskellige teorier og metoder. Problemet er, at i dag trænes langt størstedelen af økonomistuderende efter den såkaldte neoklassiske tilgang, hvor økonomien antages til at arbejde mod en optimal ligevægt af sig selv. Denne tænkning fremmer inerti i forhold til at løse store samfundsproblemer politisk, svækker interessen for økonomiens funktionsmåde (for den er jo antagelsesvis i gang med at optimere) og gør egoisme til en dyd.

Det enorme velstandstab efter finanskrisen understreger vigtigheden af, at studerende lærer om, hvordan finanssektoren fungerer i virkeligheden. Danmarks økonomi er først nu tilbage på niveauet før finanskrisen. Vi har altså haft et ’tabt årti’ og CBS-professor Jesper Rangvid estimerer, at virksomheder og personer hvert år går glip 200 mia. kr. i tabt indkomst som konsekvens.

Den neoklassiske tænkning var nært forbundet med, at vi blev ramt aldeles uforberedte af finanskrisen. Vi troede jo, at finanssektoren var i gang med at optimere vores fælles nytte, ikke blæse en boligboble op. Vi mener ikke, at den neoklassiske tænkning skal afskaffes – vi skal blot sikre, at studerende også undervises i andre teorier og metoder.

Et vigtigt forhold, der bør inkluderes centralt i undervisningen er, at banker skaber nye penge, når de giver udlån. Bank of England, Nationalbanken og andre centralbanker har gjort det krystalklart, at økonomistuderende lærer faktuelt forkert om, hvordan banker fungerer. I neoklassisk økonomi lærer man nemlig, at banker primært videreformidler penge. Banker, der skaber penge, har selvsagt en bedre mulighed for at blæse en boligboble op end banker, der blot videreformidler. Hvordan skal fremtidens økonomer kunne forhindre næste finanskrise, hvis de ikke engang ved, hvordan en bank fungerer?

De økonomistuderende på Maastricht University, har netop skrevet et åbent brev til dekan Peter Møllgaard (den nyudnævnte formand for Klimarådet), hvor de kræver, at den faktuelt forkerte bankteori bliver fjernet fra pensum. Brevet er gået viralt, så det sætter forhåbentligt gang i ændringer, der også inspirerer de danske universiteter.

Et andet foruroligende forhold ved økonomistudierne er, at de fremmer egoisme som dyd. Dansk forskning har vist, at økonomistudier lader til at tiltrække personer med psykopatiske, narcissistiske og kyniske personlighedstræk. Dette resultat ligger i forlængelse af international forskning, der viser at økonomistuderende i løbet af studiet bliver mere selviske, mindre samarbejdsvillige og lægger mindre værdi i hjælpsomhed, ærlighed, loyalitet og ansvarlighed. Hvis den eneste teori, der undervises i antager, at egoisme tjener det fælles bedste, er denne socialisering af studerende ganske indlysende.

Bank of England, Nationalbanken og andre centralbanker har gjort det krystalklart, at økonomistuderende lærer faktuelt forkert om, hvordan banker fungerer.

Mads Falkenfleth (fmd.), Oskar Hansen (næstfmd.) og Asker Voldsgaard (næstfmd.), Rethinking Economics Danmark.

Men fremmer denne tænkning løsninger på problemerne i det 21. århundrede? Overalt i Vesten kan vi se en enorm mistillidskrise mellem borgere på den ene side og eksperter, politikere og erhvervslivet på den anden. Vi har i den grad brug for mere samarbejdsvillighed, hjælpsomhed og ærlighed, hvis vi skal komme styrkede ud af dette århundrede.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, kommer mange økonomer til at sidde på magtfulde poster indenfor videnskab, politik, erhvervsliv og embedsværk. Vi har som samfund brug for, at de har flere perspektiver og teorier med i bagagen, når de skal løse samfundets store problemer og rådgive vores ledere. Derfor skal vi sørge for, at de som studerende får en langt mere tværfaglig og nuanceret undervisning på universitetet, der tager udgangspunkt i, hvordan økonomien virkeligt fungerer.

Af Mads Falkenfleth (formand Rethinking Economics Danmark og stud.polit), Oskar Hansen (næstformand og cand.oecon) og Asker Voldsgaard (næstformand og cand.scient.pol). Rethinking Economics er en organisation, der arbejder for pluralisme i økonomiundervisningen.

Læs også