Debat

Bankerne formidler misforståelser til skoleelever

Der er mange misforståelser om moderne bankdrift. Desværre bidrager bankernes lobbyorganisation Finans Danmark til at sprede misforståelserne.  

Foto: Carsten Bundgaard. Foto: Carsten Bundgaard

I denne uge underviser bankerne tusindvis af folkeskolelever i den såkaldte Pengeuge.

Pengeugen er finansieret af lobbyorganisationen, Finans Danmark som også leverer undervisningsmaterialet. Materialet er ganske udmærket til at forstå privatøkonomi. Men på nogle punkter er det reelt vildledende. Ja, faktisk faktuelt forkert.

Teksten ”Viden om penge” giver eksempelvis ikke eleverne viden om, at penge i dag produceres ud af gæld til private banker. Materialet vildleder, da det giver indtryk af, at bankerne kun udlåner allerede eksisterende penge ud som en form for bindeled mellem opsparer og låner.

Bankerne skaber dagligt nye penge. Helt konkret foregår denne pengeskabelse ved, at når en kunde tildeles et lån i banken, overføres pengene ikke fra en anden konto, men skabes af banken i låneøjeblikket. Op mod 95 procent af pengene i vores økonomi bliver skabt på denne måde. Man kan derfor sige, at vores penge laves ud af gæld til private banker.

Det står klart for de fleste, at penge påvirker nærmest alt, der foregår på vores klode. Det må derfor siges, at privilegiet til at kunne skabe penge, er et magtfuldt instrument, der bør varetages af en demokratisk instans som fx Nationalbanken. Dette er for de fleste ikke et kontroversielt synspunkt, men nærmere en demokratisk naturlov.

Det kan derfor virke som et mysterium, at banksystemet fungerer, som det gør. Meget tyder på, at bankernes position som pengeskabere i høj grad skyldes den generelle misforståelse om, at banken videreudlåner allerede eksisterende penge. Hvis ikke denne misforståelse aflives, får vi aldrig en oprigtig og saglig debat om konsekvenserne af denne private pengeskabelse.

Pengeugens materiale opretholder denne skadelige misforståelse ved at omtale et lån som en overførsel. Slår man ordet ”at overføre” op i en ordbog, vil ordet beskrives som en forflytning af noget fra et sted til et andet. Denne formulering af et lån som en overførsel bekræfter eleverne i den generelle misforståelse af, at banken blot videreformidler indlåneres penge til en låntager. Dette er faktuelt forkert, og svarer til at undervise i at et plus et er tre.

I stedet burde Finans Danmark oplyse eleverne, at pengene til et lån ikke overføres, men skabes. Hvis ikke eleverne ved, at der skabes nye penge hver gang, der udstedes et banklån, vil prisstigningerne på boligmarkedet være ubegribelige og begrebet en boligboble være nærmest uforståeligt.

Et andet stort problem handler om omtalen af kontanter. Der sættes i materialet en klar forbindelse mellem kontanter og begrebet 'sorte penge' som om, at alle kontanter er associeret med lyssky aktiviteter. Dette kan ikke ses som andet end en fraskrivelse af bankernes ansvar for hvidvask og et led i deres kampagne mod kontanter.

De gigantiske bankskandaler, der har ramt den danske finansielle sektor over de senere år, nævnes ikke med ét ord i Pengeugen. Omfanget af disse bankskandaler med suspekte overførsler kan netop kun lade sig gøre ved hjælp af elektroniske penge. Mange af dem ville slet ikke være mulige at gennemføre med kontanter. Der findes eksempelvis slet ikke nok danske kontanter til at nå op i det beløb, som Danske Bank har kørt gennem deres estiske filial. At sætte lighed mellem kontanter og sorte penge giver derfor eleverne et absurd og forkert billede af, at hvidvask er noget, der kun foregår med kontanter i skumle baggårde.

De fleste folkeskoleelever er for unge til at huske den sidste finanskrise. Det er derfor økonomiundervisningens ansvar at skabe et fundament hos den enkelte elev, der gør dem i stand til at agere i forhold til fremtidige kriser. Men materialet beskæftiger sig ikke det mindste med emner som finanskriser og boligbobler, og ruster dermed ikke eleverne til at fungere i en moderne økonomi. Det er ubegribeligt, hvordan man kan forklare om penge uden at beskæftige sig med netop finanskriser og bobler. Denne udeladelse betyder også, at man fraskriver bankerne deres ansvar for diverse kriser og svindelskandaler.

Den private gæld er højere end nogensinde, renten er i bund og boligpriserne skyhøje. De fleste økonomer er enige om, at vi blot venter på den næste krise. Desværre spiller heller ingen af disse alvorlige samfundsproblemer en rolle i Pengeugens materiale.

Alt i alt må det siges, at Pengeugen på flere områder gør mere skade end gavn for elevernes forståelse af penge og banker.

Af Lars Mourier, folkeskolelærer og medlem af foreningen Gode Penge.

Læs også