Debat

Hvad skal jeg dog med dogmer i mit lederskab?

Vi har opstillet 10 dogmer for moderne lederskab. Og man kan man nemt gøre arbejdet med dogmerne meget konkrete, skriver kreativ chef Chrestina Munk Ib fra Business Institute.

Foto: Chrestina Munkholm Ib

»Her er mennesket. Her er det perfekte menneske. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Hvordan fungerer sådan et? Hvad er det for en størrelse? Det skal vi se på. Det skal vi undersøge.«

Således indledte Jørgen Leth mere eller mindre sin efterhånden ikoniske halvårhundrede gamle film ’Det Perfekte Menneske’. Ifølge instruktøren selv, så var formålet at vise, hvordan vi som mennesker bliver til i kraft af de roller, vi tildeles – men som vi alle ved, så kan det perfekte menneske selvsagt ikke sættes på formler. Ej kan det perfekte lederskab.

Vi, hos Business Institute, arbejder med ti dogmer for moderne ledelse, der tager form i et ledelsesmanifest – netop i erkendelsen af, at den objektive perfektion er et uopnåeligt ideal. Sandheden og perfektionen er noget, som den enkelte skal finde i sig selv. Men vi kan alligevel finde leveregler eller grundantagelser, som kan hjælpe os ledere på vej i vores egen søgen.

Dogmerne består af værdier, leveregler og eviggyldige sandheder, og derfor er det også den enkelte leders individuelle tolkning af disse dogmer, der vil forankre sig i det personlige lederskab. Personlighed og integritet er derfor også nøgleord, der er grundlaget for manifestet.

Jeg vil forsøge at forklare, hvordan jeg anvender et enkelt af disse dogmer i mit personlige lederskab.

Dogmet 'skil lederskab fra administration' er for mig et afgørende dogme, og ét, jeg reflekterer over hver eneste dag. I mit personlige lederskab får jeg ofte indskydelsen til blot at gå i krig med administrative opgaver, fokusere på egen dagsorden og så ellers erhverve mig en parkeringstilladelse til undskyldningernes holdeplads. Det er jo det lette. Men hvorfor så overhovedet være leder?

Derfor forsøger jeg hver eneste dag at skabe en balance mellem mit lederskab og den administration, der unægteligt følger med min titel. Helt lavpraktisk: Hver morgen, mens kaffemaskinen drypper af ude i køkkenet, tager jeg et par minutter alene, hvor jeg forsyner mig selv med pen og papir. Jeg har aftenen forinden reflekteret over den forbigående dag, og hvad jeg kan forbedre dagen derpå. Disse refleksioner udmøntes om morgenen i et lille skriv, der fortæller, hvordan jeg vil gribe dagen an og hvordan jeg vil håndtere de opgaver, der påkalder sig min opmærksomhed, så snart mine sko rammer kontorets sillebensgulv. Kald det en udvidet to-do-liste om du vil. Samlet tager det kun få minutter af min dag, og det er indiskutabelt al tiden værd.

Tror du, at det forholder sig sådan, at man kan være 20 procent leder og 80 procent administrativ medarbejder, så tager du fejl. Det forhold skal byttes om. Det er så fristende at dobbeltklikke på excel-arket, der lokker midt på skrivebordet og derved distancere sig fra det bøvl og det besvær, som det unægteligt er at skulle lede andre mennesker.

Men vi er ledere af en grund, og det indebærer at sætte sine medarbejdere i spil, skabe rammerne for deres udvikling og udnytte deres potentiale – ikke at oprette nye kolonner i det famøse regneark. Efter at have hængt frakken på kontoret, så tager jeg som det første en dialog med de medarbejdere, der er mødt ind. Hvad er planen for i dag? Hvordan når vi målet? Hvem er den rette til opgaven? Størstedelen af de 80 procent ligger derfor også i den løbende dialog, jeg gennem dagen har med dem.

Jeg stiller ofte mig selv det store spørgsmål: Hvorfor? Hvis du har en klar forestilling om meningen med dit lederskab, så fortvivler du ikke – trods al besværet. Det er ikke alene min brug af dette dogme, men ligeledes en afgørende bestanddel af mit hvorfor.

»Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage.« Således lyder den afsluttende replik i Leths ’Det perfekte menneske’, og det opsummerer måske ganske godt dette skriv og den funktion, som dogmerne har i min dagligdag. Jeg gør mig som leder hver eneste dag erfaringer, der senere kan blive besvarelsen af mit indre hvorfor.

Af Chrestina Munkholm Ib, kreativ chef og studieleder hos Business Institute.

BRANCHENYT
Læs også