Debat

Flere iværksættere ind i skolesystemet og færre boglige fag

Vi må ændre skolen, så den ikke kun handler om de rene boglige discipliner uden en kobling til den praktiske del.

Sommeren banker derudad, men før vi får set os om, må ferien for skoleelevernes vedkommende erstattes med en kedelig, uinspireret skolegang, hvor nedtællingen frem mod den næste ferie begynder allerede den første dag. Men sådan behøver skolen ikke at være.

Vi kan f.eks. gøre den mere spændende med praktisk anvendelige fag og virkelighedsnær undervisning. Dermed kan vi tidligt fange de unges interesse for at blive selvstændige, så vi kan opfostre en nation af iværksættere, der kan tage vare på sig selv og slippe den utopiske tankegang om et velfærdssystem, som sørger for os fra vugge til grav.

Iværksættere er gode for samfundet, men alligevel er det langtfra almindeligt at lade de unge skoleelever træne de vigtigste færdigheder fra den selvstændiges hverdag. Faktisk gør vi hele vejen gennem skolesystemet en dyd ud af at sætte lighedstegn mellem boglighed og succes.

Vi har nemlig travlt med at lære dem at skrive, stave og regne, men vi voksne har endnu ikke selv regnet den ud: Hvordan får vi koblet den grundlæggende viden op på noget virkelighedsnært og relevant? Hvordan giver vi vores unge selvstændighed og selvtillid og får fortalt dem, at succes og lykke er andet end boglighed?

I Danmark findes der kun én anerkendt intelligens, og det er den boglige. Det er i sig selv komisk, når vi i øvrigt er så stolte og optagede af kunstneriske og sportslige præstationer senere i livet.

Hvem interesserer sig for "verdensmesterskabet i matematik eller retstavning"? Vi skal gøre vores unge stolte over andet end de klassiske fag og fortælle dem, at man bliver lige så anerkendt for at være god til at regne, som hvis man kan male et billede eller stå på en scene.

Vi må ændre skolen, så den ikke kun handler om de rene boglige discipliner uden en kobling til den praktiske del. Hvis vi lader iværksætteri fylde mere i skoledagen, vil vi anspore helt andre sider af børnenes intelligenser, hvilket på længere sigt vil åbne deres øjne for en ny og friere verden end de sort-hvide kasser.

Dermed vil vi samtidig kunne lære dem, at fejltagelser er helt naturlige og uundgåelige, når man prøver noget nyt. At begå fejl er ikke i sig selv ensbetydende med fiasko.

Tænk engang, hvis Danmark som nation kunne komme derhen, hvor sang, optræden, kreativitet, sprog, matematik, socialisering og kropsbevidsthed alt sammen var lige meget værd og lige anerkendt.

Sådan er det ikke i dag. Det lyder selvfølgelig som en tåbelig idé, når du læser det, for du er selv et produkt af det skolesystem, som vi trænger til at gøre op med.

Verden bevæger sig videre i et tempo, som kun de færreste forstår, og vi bliver ikke en stærk nation ved at terpe os til døde. Vi har brug for et opgør – ikke ved at smide de klassiske fag overbord, men ved at genoverveje, hvordan vi kan skabe plads til de moderne unge, som er meget andet end det, vi har været vant til.

Læs også