Debat

Vores erhvervsliv har hinanden

De seneste årtiers erhvervspolitik har langt fra styrket de virksomheder, der skaber landets velstand. Men faktisk har Dansk Erhvervsliv noget unikt. Nemlig hinanden.

Forleden lærte jeg et nyt ord fra en person i mit netværk. Transaktionsomkostning. Ordet dækker som indikeret den omkostning, der er forbundet med en transaktion, en handel, et samarbejde, altså en aftale. Udfærdigelse af dokumenter, sikring af depositum, garanti for varen bliver leveret. At det sker til rette tid, i rette kvalitet.

I Danmark er den omkostning lav, sammenlignet med større EU-lande, og i særdeleshed USA og Rusland. Herhjemme er det for små og mellemstore virksomheder nemlig meget almindeligt, at ordrer på femcifrede beløb aftales mundtligt, og når disse er udført, sendes en faktura til betaling, vel at bemærke overfor en kunde, som vi intet kendskab havde til inden ordren.

Er det en fast kontrahent, kan beløbene være større, og ses der på store virksomheder internt i Danmark, vil disse også stille mindre krav til dokumentation og sikring, end det tilsvarende ville ske i udlandet. Naturligvis har de store virksomheder faste politiker omkring aftaler, dog ofte mindre vidtgående end i andre lande.

Årsagen er dels den åbenlyse, at Danmark er et lille land, hvor det er svært at skjule sig. Men selv størrelsen taget i betragtning, så har vi faktisk et udpræget grad af tillidssamfund. En aftale er en aftale, det ligger dybt i os, dansk erhvervsliv. Og det skal vi holde fast i, styrke, samt ikke mindst værdsætte, for netop det faktum er ikke blot ridderligt, det er penge værd. I sagens natur, fordi der spares udgifterne til tredjeparter i forbindelse med sikring af aftalen. Herefter kommer så en række goder, der uden tvivl genererer værdi, såsom en aftale kan iværksættes hurtigt, fleksibilitet ved levering eller slet og ret, at der er basis for en aftale, da transaktionsomkostningerne ikke overstiger værditilvæksten.

Over for omverdenen er det et værdifuldt konkurrenceparameter, der adskiller os, og kommer os til gode. I en tid hvor erhvervslivet nærmest hetzes, og end ikke af en såkaldt liberal regering bliver styrket, må vi aldrig glemme de muligheder, vi har for at styrke os selv, styrke hinanden.

Og i en tid, hvor virksomhederne mere eller mindre udstødes af samfundet, er det naturligt at holde sammen, startende med de elementer vi allerede har, og aldrig nogensinde må glemme. Et af dem er vores lave transaktionsomkostning, en force vi udelukkende har i dansk erhvervsliv, fordi vi har hinanden.

Læs også